Linjeföreningar

Våra linjeföreningar
Committ (Kommunikation m.m) http://facebook.com/StudentforeningenCommitt
Emboli (Sjuksköterskor och omvårdnad) emboli@sks.miun.se.
JFS (Journalister), https://joursundsvall.wordpress.com
MyTec (Naturvetare och ingenjörer, Mytec.styrelse@gmail.com
Sundekon (Ekonomer) sundekon@sks.miun.se
Sus (Samhälle och lärare), sus@sks.miun.se.

Samtliga linjeföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse. 


Våra linjeföreningar