Linjeföreningar

Linjeföreningar

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall finns det sex stycken linjeföreningar. Dessa finns för att främja studentlivet och hjälpa er studenter under er studieperiod. Uppdelningen mellan föreningarna sker beroende på vilket program eller ämne man läser. Här nedan kommer en kort presentation på alla linjeföreningar.

SUS
SUS är linjeföreningen för alla lärarstudenter och samhällsvetarstudenter som studerar vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Vi arrangerar event på sidan av plugget, allt från fester, till biokvällar och lärarkvällar/samhällsvetarkvällar. Vi kommer finnas vid din sida från dag ett till dagen du examinerar.

Overallfärg: Rosa
Maskot: Bäckman

Emboli
Du som läser sjuksköterska, kriminolog, hälsa och rehabilitering
i arbetslivet eller något annat inom hälsovetenskap tillhör föreningen Emboli.
Emboli är en ideell förening vid Mittuniversitetet i Sundsvall som är obunden till religion, partipolitik eller något fack. Vi i Emboli är till för att hjälpa er studenter att få en så bra studietid som möjligt. Detta gör vi dels genom att ha en nära kontakt med både skolan och näringslivet, så att ni alltid kan vända er till oss om ni undrar något, men också genom att arrangera olika typer av evenemang och fester.

Overallfärg: Vit
Maskot: Berra

JFS
Journalistförbundet Sundsvall, JFS, är en studentförening för alla journaliststudenter på Mittuniversitetet, samt en linjeförening hos Studentkåren i Sundsvall, SKS. Vi i JFS är här för att hjälpa studenter till att ha en så bra studietid som möjligt. Oss kan du alltid vända dig åt med dina funderingar och tankar. Och vi kommer såklart anordna en massa roliga aktiviteter också!

Overallfärg: Gul
Maskot: Ankan Majsan

Committ
Committ linjeförening består av studenter från Kommunikation och PR samt Grafisk Design. Föreningen är verksam på Mittuniversitetet i Sundsvall och arbetar för att bejaka medlemmarnas intresse inom såväl studentlivetet som mot näringslivet inom kommunikationsbranschen.

Overallfärg: Svart
Maskot: Barbaskön

μtec
μtec är studentföreningen som är tillägnad alla som studerar en naturvetenskaplig eller teknisk linje
på Mittuniversitetet i Sundsvall. μtec är en förening med målsättning att främja kontakten mellan
näringsliv och student, upprätthålla hög utbildningskvalitet, bevaka och representera medlemmarnas
rättigheter samt verka för kamratskap och trivsel för våra medlemmar. Vi uppnår detta genom att
anordna workshops och andra evenemang med företag, medverka i kvalitetshöjande
utbildningsmöten med universitetet, representera våra medlemmar där det behövs samt anordna de
största och mest uppskattade evenemangen och festerna.

Overallfärg: Lila
Maskot: Darkwing Duck

Sundekon
Sundekon är Mittuniverstitetets äldsta linjeförening och du som läser Företagsekonomi (FEK) eller Nationalekonomi (NEK) har rätten att få vara medlem. Sundekon är till för att göra studentlivet lite enklare och roligare. Genom att ha nära kontakt med skolan och Sundsvalls näringsliv anordnar vi olika evenemang tillsammans med olika företag inom området som kan hjälpa er senare i arbetslivet. Utöver det så håller vi även i evenemang och fest för att främja det sociala mellan er studenter. Det går alltid att vända sig till oss med frågor.

Overallfärg: Blå
Maskot: Smurfen

Våra linjeföreningar
Committ (Kommunikation m.m) http://facebook.com/StudentforeningenCommitt
Emboli (Sjuksköterskor och omvårdnad) emboli@sks.miun.se.
JFS (Journalister), https://joursundsvall.wordpress.com
MyTec (Naturvetare och ingenjörer, Mytec.styrelse@gmail.com
Sundekon (Ekonomer) sundekon@sks.miun.se
Sus (Samhälle och lärare), sus@sks.miun.se.

Samtliga linjeföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse.