Kulturföreningar

Vid Mittuniversitetet har många av våra studenter och medlemmar organiserat sig i det som vi kallar för antingen linjeföreningar eller för kulturföreningar. De senare är mer övergripande och engagerar studenter i olika program och ämnen. Självklart så måste du inte bli medlem i någon av dessa utan kan lika gärna engagera dig direkt under Studentkåren och komma med idéer för nya projekt. Det är ditt engagemang som har störst betydelse.

VÅRA KULTURFÖRENINGAR

Sundsvalls åverålssällskap (SÅS)

Sundsvalls åverålssällskap, även kallat såsmästeriet, är en ideell kulturförening som är politiskt och religiöst obunden. Såsmästeriet har till uppgift att arbeta med studiesociala frågor , dvs. På olika vis berika studentlivet och studiekulturen i Sundsvall och på Mittuniversitetet. Såsmästeriet har till uppgift att bevara och förvalta åverålskulturen i Sundsvall och på Mittuniversitetet.

Instagram: @sasmasteriet
Facebook: @sundsvallsåverålssällskap
sasmasteriet@gmail.com

Samtliga kulturföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse.