Samarbetsföreningar

Vid Mittuniversitetet har många av våra studenter och medlemmar organiserat sig i det som vi kallar för antingen linjeföreningar eller för kulturföreningar. De senare är mer övergripande och engagerar studenter i olika program och ämnen. Självklart så måste du inte bli medlem i någon av dessa utan kan lika gärna engagera dig direkt under Studentkåren och komma med idéer för nya projekt. Det är ditt engagemang som har störst betydelse.

Samtliga linje- och kulturföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse. 

Studentkåren i Östersund

Mittuniversitetet har två campusorter, Sundsvall och Östersund och därmed två kårer. Våran och sedan Studentkåren i Östersund ! Vi arbetar tillsammans med universitetsövergripande frågor i samarbetsorganet Mittuniversitetets Förenade Studentkårer (MFS) till exempel tillsättande av övergripande poster och Pedagogiska Priset. 

Mer information om Studentkåren i Östersund hittar du på deras hemsida