Samarbetsföreningar

Vid Mittuniversitetet har många av våra studenter och medlemmar organiserat sig i det som vi kallar för antingen linjeföreningar eller för kulturföreningar. De senare är mer övergripande och engagerar studenter i olika program och ämnen. Självklart så måste du inte bli medlem i någon av dessa utan kan lika gärna engagera dig direkt under Studentkåren och komma med idéer för nya projekt. Det är ditt engagemang som har störst betydelse.

Samtliga linje- och kulturföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse. 

Studentkåren i Östersund

Mittuniversitetet har två campusorter, Sundsvall och Östersund och därmed två kårer. Våran och sedan Studentkåren i Östersund ! Vi arbetar tillsammans med universitetsövergripande frågor i samarbetsorganet Mittuniversitetets Förenade Studentkårer (MFS) till exempel tillsättande av övergripande poster och Pedagogiska Priset. 

Mer information om Studentkåren i Östersund hittar du på deras hemsida

Studentkören Gungner

En blandad kör vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Kören grundades 1995 av David Bodin. Kören har under åren varit ett betydande inslag i Sundsvall studentliv och även uppmärksamhet inom Sundsvalls övriga kulturliv.

Facebook: @studentkörengungner

Studentradion Radiosvallet

I början av 2020 startades en radiokanal på Mittuniversitetet med hjälp av Studentkåren. Under namnet Radiosvallet sänder studenter radio varje lördag. Radiosvallet startades för att ge studenter en möjlighet att lära sig ännu mer om radio och hur det funkar att sända. Dels blir studenter mer förbereda när de kommer ut på arbetsmarknaden, men de får också en chans att skapa något eget och ha roligt. Vår redaktion hittar varje vecka på nya ämnen att prata om, både högt och lågt. Det är hos oss du får info om stadens nöjesliv, vad som händer på skolan, hjälpsamma tips om studentlivet etc.

Instagram: @radiosvallet_ig
Facebook: @radiosvallet