Så här hjälper studentkåren dig

SÅ HÄR HJÄLPER STUDENTKÅREN DIG:
• Att se till att dina rättigheter tillgodoses av universitetet.
• Stöttar dig, till exempel med att hantera konflikter mellan dig och universitetet
• Frågor och problem kring utbildningen.
• Samtal med universitetet för att lösa problem som uppstått.
• Representera dig i universitetets olika organ.
• Utbildning och rekrytering.
• Olika studiesociala event och happenings på campus.

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN I SUNDSVALL?

 1. Det är bra för dina studier då Studentkårens uppdrag är att se till att kvaliteten upprätthålls på
  utbildningarna, och att studenterna har en bra studiemiljö. Dessutom så har Studentkåren möjlighet
  att direkt påverka och ha inflytande över beslutsprocesser genom närvaro på programråd,
  ämneskollegium, och i olika ledningsgrupper. Här har du som kårmedlem också möjlighet att delta
  genom att bli studentrepresentant.
 2. Du bidrar till din egen utveckling! Studentkåren anordnar så ofta det är möjligt, tillfällen att träffa
  näringslivet genom CV-träffar, mässor, och föreläsningar. I och med att du också kan få vara med
  och påverka så får du nyttiga och värdefulla erfarenheter, kunskaper, och lärdomar att ta med dig
  vidare i livet.