Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har främst i uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som beslutats av kårmötet. Studentkårens ordförande är ytterst ansvarig för studentkårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Vice ordförande har särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en fungerande studentkårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kårstyrelsens sammansättning

Från och med 2022/07/01

Presidiet

Ordförande

Erik Lund

ordf@sks.miun.se
+46 70 716 68 30

vice ordförande - Studiepolitiskt

Anitra Gudmarsdotter

vice ordförande - Studiesocialt

Liz Oskarsson

Ledamöter

Ledamot

Mirza Becirovic

mirza.becirovic@sks.miun.se

Ledamot - Event

Lina Olsson Reise

Ledamot - Marknadsföring

Douglas Almqvist

douglas.almqivst@sks.miun.se

ledamot - Marknadföring

Li Norell

ledamot - vakant

Vakant

Ledamot - vakant

Vakant

ledamot Skyddsombud - VAKANT

Vakant

ledamot - vakant

Vakant

Ledamot - vakant

Vakant

Suppleanter

Suppleant

Mattias Winsa

Suppleant

Jenny Widmark

Suppleant

Adam Jönsson

Suppelant - VAKANT

Vakant

SUPPELANT - vakant

Vakant