Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har främst i uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som beslutats av kårmötet. Studentkårens ordförande är ytterst ansvarig för studentkårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Vice ordförande har särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en fungerande studentkårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kårstyrelsens sammansättning

Från och med 2021/09/01

Ordförande

Felicia Dyberg

ordf@sks.miun.se

+46 70 716 68 30

vice ordförande

Jennifer Bergman

vice ordförande

Liz Oskarsson

vice@sks.miun.se

+46 70 716 68 31

ROLL

Viktor Zhang

ROLL

Anitra Gudmarsdotter

ROLL

Erik Lund

ROLL

Felicia Drake

ROLL

Jenna Haaranen

ROLL

Emilia Holmqvist

ROLL

Sandro Murad