Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har främst i uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som beslutats av kårmötet. Studentkårens ordförande är ytterst ansvarig för studentkårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Vice ordförande har särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en fungerande studentkårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Styrelsen sammanträder två gång i månaden.

Kårstyrelsen sammansättning

Från och med 2023/07/01

Presidiet

Ordförande
Erik Lund
ordf@sks.miun.se
+46 70 716 68 30

Vice ordförande – Studiepolitiskt
Anitra Gudmarsdotter
forstevice@sks.miun.se

Vice ordförande – Studiesocialt
Linnéa Lindqvist
andrevice@sks.miun.se

Ledamöter

Viola Nordin
Samantha Modén
Mattias Winsa
Lina Aili Spjälle
Eddie Thunå

Suppleanter

Jesper Samuelsson