Protokoll & dokument

Här publiceras de dokument som styr vår verksamhet och som har beslutats av antingen medlemmarna vid behörigt kårmöte eller av styrelsen vid ett sammanträde.

Villkor för medlemskap