Historia

Studentkåren i Sundsvall grundades 1977 och är en demokratiskt uppbyggd ideell förening. Studentkårens främsta syfte är att företräda medlemmar i studiepolitik och därigenom höja kvalitén på Mittuniversitetets utbildningar.

Kårhus

Mellan åren 1989-2016 bedrev studentkåren i Sundsvall en kårhusverksamhet (Sundsvalls Studenters kårhus AB), SSKAB vara ett helägt aktiebolag av Studentkåren och därmed ytterst av Sundsvalls studenter. Kårhuset verksamhet tog plats i Sundsvalls stadsbibliotek och högskolebiblioteks gamla lokaler och där bedrevs en restaurang samt barverksamhet för studenterna i Sundsvall. All personal i kårhuset bestod även av studenter som arbetade ideellt.

År 2016 flyttade verksamheten istället till fastigheten Grönborg som ligger inom Campus sundsvall. SSKAB bedrev verksamheten i Grönborg fram till januari 2019 och har sedan dess haft samarbete med de nya aktörerna som har bedrivit restaurang- samt klubbverksamhet i Grönborg.

Årets studentstad 2000

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och leverne. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och på så sätt inspirera andra städer till att bli Årets studentstad.

Avskaffande kårobligatioriet 1 juli 2010

1 Juli 2010 avskaffades kårobligatoriet i Sundsvall, vilket innebär att du som student själv kan välja om du vill bli medlem eller inte. Trots kårobligatoriets avskaffande representerar Studentkåren i Sundsvall forfarande alla studenter, oavsett medlemskap eller inte, bland annat i frågor gällande studiekvalitet och övriga studiepolitiska problem.