Om oss

Studentkåren i Sundsvall (SKS) arbetar för att förbättra studenternas situation. Studentkåren är studenternas intresseorganisation och arbetar därför med att påverka universitet, kommun och stat för att sundsvallsstudenternas intressen ska tas tillvara.
SKS verkar även för att främja samarbetet mellan universitetets föreningar och stärka den sociala samverkan för studenterna!

Det innebär att vi arbetar med frågor som direkt rör utbildningen men också med frågor som till exempel rör studenters bostadssituation och ekonomi. Att hjälpa studenter som stött på problem med eller kring sin utbildning är en viktig del av vår verksamhet.

Kårens kanske främsta uppgift är att vi ser till att studenternas intresse alltid är bevakat. Detta gör vi genom att utse studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ på universitetet. Vi ser alltid till att studenten är representerad oavsett om det är vid ett rektorssammanträde eller i disciplinnämnden.

sks-organisationskarta