Mittuniversitetet

Vi finns i Sundsvall och Östersund. Vi har ett brett utbud av utbildning och forskning och en omfattande distansutbildning. Vår utbildning och forskning berikas av ett utbyggt samarbete med parter både nationellt och internationellt. För information läs på vår hemsida https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/

Fakta om oss
Två campusorter
575 kurser
60 utbildningsprogram på kandidatnivå
55 utbildningsprogram på magister- och masternivå
Cirka 20 000 studenter (varav cirka 6 000 på campusutbildningar med jämn fördelning mellan Östersund och Sundsvall, resten läser distansutbildningar)
170 forskarstudenter
90 professorer
1 200 anställda (700 i Sundsvall och 500 i Östersund)
1 miljard kronor i omsättning
Vår utbildning
Våra utbildningar spänner över en rad olika områden – samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt språk och andra humanioraämnen. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom utbildningsprogrammen och ger studenterna arbetslivskontakter och möjlighet till poänggivande praktik. Mittuniversitetet är också ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning.

Vår forskning
Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap.

Samverkan och ömsesidigt samarbete
Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

Två campus
Mittuniversitetet har två campus. De finns i Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning, lärarutbildning och vårdutbildning. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot psykologutbildning, vårdutbildning och socionomutbildningar. På båda campusorter finns bostadsgaranti för studenterna.

Regionala effekter
Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i Jämtlands och Västernorrlands län
Av dem som har studerat vid universitetet bor 49 procent kvar i länen två år efter examen
Ett befolkningstillskott på cirka 39 000 personer de senaste 30 åren
Studenter och anställda startar cirka 1,5 företag per månad med hjälp av universitetets innovationsstöd