Bostäder

I Sundsvall kommun finns det bostadsgaranti för heltidsstudenter vid Mittuniversitetet. Detta sker främst genom Mitthem men även genom andra aktörer. Det finns många olika typer av bostäder allt från delade korridor till 2 rums lägenheter. Vad som finns ute varierar dock när du ansöker. Se därför till att vara ute i god tid.

För mer information och anmäla sig för en bostad görs på deras hemsida https://www.mitthem.se/artikel/student

Andra aktörer som finns är:

Sundsvall
Mitthem (med bostadsgaranti)

Sidsjöfastigheter

K2A Studentbostäder:
Grönborgsgatan, Västern (vid förrådet) och bygget vid Åkroken påbörjas inom kort.

Härnösand (5 mil från Sundsvall)
Härnösandshus

Timrå (2 mil från Sundsvall)
Timråbo