Inspark VT22

Välkommen till vårterminens inspark

När vårterminen startar är främst studenter som ingår i sektionerna SUS och Emboli som blir antagna till Mittuniversitetet, campus Sundsvall.

Vi som kommer hålla i den här korta introduktionen är linjesektionen SUS, med stöd från SKS och de andra linjeföreningarna. SUS är linjeföreningen för samhällsvetar- och lärarstudenter, mer information finns om oss lite längre ner i detta dokument. Insparken är dock till för alla nya studenter, inte bara er som hör till SUS!

I normala fall brukar vi under början av vårterminen hålla fysiska träffar för att välkomna våra nya studenter, men eftersom situationen är osäker just nu så kan vår planering komma att ändras. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer, men kommer genomföra så mycket vi kan fysiskt, med inslag av några digitala träffar!

Gå med i Facebookgruppen för insparken här. Där kommer information att komma!

Schema för insparken hittar du här

Läs välkomstbrevet:
Välkomstbrevet VT22