Linjeföreningar och sektioner

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall finns det fyra stycken linjeföreningar och två sektioner. Dessa finns för att främja studentlivet och hjälpa er studenter under er studieperiod. Uppdelningen mellan föreningarna och sektionerna sker beroende på vilket program eller ämne man läser. Här nedan kommer en kort presentation på alla linjeföreningar.

Committ

Committ linjeförening består av studenter från Kommunikation och PR samt Grafisk Design. Föreningen är verksam på Mittuniversitetet i Sundsvall och arbetar för att bejaka medlemmarnas intresse inom såväl studentlivet som mot näringslivet inom kommunikationsbranschen.

Overall color: Black
Mascot: Barbaskön


Emboli

Du som läser sjuksköterska, kriminolog, hälsa och rehabilitering i arbetslivet eller något annat inom hälsovetenskap tillhör sektionen Emboli.
Emboli är en sektion vid Mittuniversitetet i Sundsvall som är obunden till religion, partipolitik eller något fack.
Vi i Emboli är till för att hjälpa er studenter att få en så bra studietid som möjligt. Detta gör vi dels genom att ha en nära kontakt med både skolan och näringslivet, så att ni alltid kan vända er till oss om ni undrar något, men också genom att arrangera olika typer av evenemang och fester.

Overall color: White
Mascot: Berra

JFS
Journalistförbundet Sundsvall, JFS, är en studentförening för alla journaliststudenter på Mittuniversitetet, samt en linjeförening hos Studentkåren i Sundsvall.
Vi i JFS är här för att hjälpa studenter till att ha en så bra studietid som möjligt. Oss kan du alltid vända dig åt med dina funderingar och tankar. Och vi kommer såklart anordna en massa roliga aktiviteter också!

Overall color: Yellow
Mascot: Majsan the Duck

μtec
μtec är studentföreningen som är tillägnad alla som studerar en naturvetenskaplig eller teknisk linje på Mittuniversitetet i Sundsvall. μtec är en förening med målsättning att främja kontakten mellan näringsliv och student, upprätthålla hög utbildningskvalitet, bevaka och representera medlemmarnas rättigheter samt verka för kamratskap och trivsel för våra medlemmar.
Vi uppnår detta genom att anordna workshops och andra evenemang med företag, medverka i kvalitetshöjande utbildningsmöten med universitetet, representera våra medlemmar där det behövs samt anordna de största och mest uppskattade evenemangen och festerna.

Overall color: Purple
Mascot: Darkwing Duck

Sundekon
Sundekon är Mittuniversitetets äldsta linjeförening och du som läser Företagsekonomi (FEK) eller Nationalekonomi (NEK) har rätten att få vara medlem. Sundekon är till för att göra studentlivet lite enklare och roligare. Genom att ha nära kontakt med skolan och Sundsvalls näringsliv anordnar vi olika evenemang tillsammans med olika företag inom området som kan hjälpa er senare i arbetslivet. Utöver det så håller vi även i evenemang och fest för att främja det sociala mellan er studenter. Det går alltid att vända sig till oss med frågor.

Overall color: Blue
Maskot: Smurfen Sverker

SUS

SUS är sektion för alla lärarstudenter och samhällsvetarstudenter som studerar vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Vi arrangerar event på sidan av plugget, allt från fester, till biokvällar och lärarkvällar/samhällsvetarkvällar. Vi kommer finnas vid din sida från dag ett till dagen du examinerar.

Overall color: Pink
Mascot: Bäckman

Our student associations och sektioner
Student unions
Committ (Kommunikation och Grafisk Design): committforening@gmail.com
JFS (Journalister) jfs@sks.miun.se
μtec (Naturvetare och ingenjörer) Mytec.styrelse@gmail.com
Sundekon (Economist) marknadsforing@sundekon.se

Sektioner
Emboli (Sjuksköterskor, omvårdnad och beteendevetare) emboli@sks.miun.se
SUS (Samhälle och lärare), sus.linjeforening@gmail.com

All student associations are legal entities and thus independent of the Student Union in Sundsvall. We therefore do not take responsibility for each association's activities unless it has been approved in advance by the Student Union's board.