Student unions

Student unions

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall finns det sex stycken linjeföreningar. Dessa finns för att främja studentlivet och hjälpa er studenter under er studieperiod. Uppdelningen mellan föreningarna sker beroende på vilket program eller ämne man läser. Här nedan kommer en kort presentation på alla linjeföreningar.

SUS
SUS är linjeföreningen för alla lärarstudenter och samhällsvetarstudenter som studerar vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Vi arrangerar event på sidan av plugget, allt från fester, till biokvällar och lärarkvällar/samhällsvetarkvällar. Vi kommer finnas vid din sida från dag ett till dagen du examinerar.

page2image14246848
page2image14251216


Overallfärg: Rosa
Maskot: Bäckman

Emboli
Du som läser sjuksköterska, kriminolog, hälsa och rehabilitering
i arbetslivet eller något annat inom hälsovetenskap tillhör föreningen Emboli.
Emboli är en ideell förening vid Mittuniversitetet i Sundsvall som är obunden till religion, partipolitik eller något fack. Vi i Emboli är till för att hjälpa er studenter att få en så bra studietid som möjligt. Detta gör vi dels genom att ha en nära kontakt med både skolan och näringslivet, så att ni alltid kan vända er till oss om ni undrar något, men också genom att arrangera olika typer av evenemang och fester.

page2image14246640
page2image14247680

Overallfärg: Vit
Maskot: Berra

μtec
μtec är studentföreningen som är tillägnad alla som studerar en naturvetenskaplig eller teknisk linje på Mittuniversitetet i Sundsvall. μtec är en förening med målsättning att främja kontakten mellan näringsliv och student, upprätthålla hög utbildningskvalitet, bevaka och representera medlemmarnas rättigheter samt verka för kamratskap och trivsel för våra medlemmar. Vi uppnår detta genom att anordna workshops och andra evenemang med företag, medverka i kvalitetshöjande utbildningsmöten med universitetet, representera våra medlemmar där det behövs samt anordna de största och mest uppskattade evenemangen och festerna.

page3image14584672 page3image14588208

Overallfärg: Lila
Maskot: Darkwing Duck

JFS
Journalistförbundet Sundsvall, JFS, är en studentförening för alla journaliststudenter på Mittuniversitetet, samt en linjeförening hos Studentkåren i Sundsvall, SKS. Vi i JFS är här för att hjälpa studenter till att ha en så bra studietid som möjligt. Oss kan du alltid vända dig åt med dina funderingar och tankar. Och vi kommer såklart anordna en massa roliga aktiviteter också!

page3image14586544
page3image14586752

Overallfärg: Gul
Maskot: Ankan Majsan

Committ
Committ linjeförening består av studenter från Kommunikation och PR samt Grafisk Design. Föreningen är verksam på Mittuniversitetet i Sundsvall och arbetar för att bejaka medlemmarnas intresse inom såväl studentlivetet som mot näringslivet inom kommunikationsbranschen.

page3image14586960
page3image14587168

Overallfärg: Svart
Maskot: Barbaskön

Våra linjeföreningar
Committ (Kommunikation m.m) http://facebook.com/StudentforeningenCommitt
Emboli (Sjuksköterskor och omvårdnad) emboli@sks.miun.se.
JFS (Journalister), https://joursundsvall.wordpress.com
MyTec (Naturvetare och ingenjörer, Mytec.styrelse@gmail.com
Sundekon (Ekonomer) sundekon@sks.miun.se
Sus (Samhälle och lärare), sus@sks.miun.se.

Samtliga linjeföreningar är juridiska personer och därmed fristående från Studentkåren i Sundsvall. Vi tar därför heller inte ansvar för respektive förenings verksamhet om den inte i förhand har godkänts av Studentkårens styrelse.