Schema

Här hittar du schemat för insparken. Bilder på vart eventen kommer hålla till finns i Insparksguiden. Alla eventen kommer finnas i Orbiapp. Ladda ner Orbiapp via Google Play eller App Store

Vart håller eventen till?

Förrådet

Restaurang Grönborg

Fagerdalsparken

Campus