SKS julklappsjakt

I år vill vi på SKS ordna en extra fin advent för våra medlemmar, vi har därför bestämt oss för att anordna en julklappsjakt.

I anslutning till första, andra och tredje advent kommer vi gömma 3 kuvert innehållande en bild på ett paket (ett paket per tillfälle). För att kvittera ut sitt paket får ni sedan komma och visa upp denna bild för oss i vår reception i Servicecenter. Detta för att vi ska kunna fastställa att ni är medlemmar. Är man inte medlem när man hittar kuvertet kan man självklart bli det.

Kuverten kommer att gömmas inuti Grönborgs men vart säger vi självklart inte. Fågel, fisk eller mitt emellan, det får ni klura ut själva helt enkelt! (Ledtrådar kommer komma i våra sociala medier)

Glad letning önskar vi på SKS!

__________________________________________________________________________

English translation:

This year at SKS we want to arrange an extra nice advent for our members, we have therefore decided to organize a Christmas gift hunt.

In connection with the first, second and third Advent, we will hide 3 envelopes containing a picture of a package (one package per occasion). To acknowledge your package, you can then come and show us this picture at our reception in the Service Center. This is so that we can determine that you are a member. If you are not a member when you find the envelope, you can of course become one.

The envelopes will be hidden inside Grönborgs, but of course we won’t say where. Bird, fish or somewhere in between, you must simply figure it out yourself! (Clues will come in our social media)

We at SKS wish you happy gift hunting!

SKS medlemsmöte 2023-11-29 kl. 16-19

Ärade medlemmar!

Tiden närmar sig för November månads medlemsmöte!

Under medlemsmötet kommer vi bl.a. behandla följande ärenden:

– Fastställande av verksamhetsplan

– Fastställande av budget

– Motioner

– Propositioner

– Val av vice ordföranden

SKS är en medlemsstyrd organisation, och under medlemsmötet äger du som medlem rösträtt och yrkanderätt – här har du din chans att göra din röst hörd och påverka organisationen.

Som medlem äger du också rätten att skicka in motioner (förslag på förändringar) till medlemsmötet. Du kan också skicka interpellationer (frågor) som du vill ha svar på. Skicka din motion eller interpellation till studentkaren@sks.miun.se

Hålltider: Deadline för motioner: 2023-11-15

Handlingar skickas ut: senast 2023-11-22

Mötet äger rum: 2023-11-29 kl. 16:00 till 19:00

Plats: Meddelas senare.

Under medlemsmötet kommer vi också hålla val till följande styrelseposter:

– Förste Vice ordförande och utbildningsansvarig

– Andre Vice ordförande och studiesocial samordnare

Om du vill kandidera till- eller nominera någon till någon av dessa poster, skriv då ett mail till valberedningen@sks.miun.se med svar på följande frågor:

– Ditt namn/namn på personen du vill nominera

– Mailadress och telefonnummer

– Vilken utbildning du är student på

– Vilken av styrelseposterna du är intresserad av

– Varför just du skulle vara rätt person för styrelseposten

Deadline för att nominera och kandidera till vice ordförande är 2023-11-15

Vi bjuder alla deltagare på fika! Välkomna!

Studentkåren i Sundsvalls styrelse

Information om trafikstörningar och förändrade sträckningar – DinTur

Information om trafikstörningar och förändrade sträckningar för linje på Universitetsallén
och storgatan 25 april – 9 dec 2023

Vi vill informera om att planerade vägarbeten på Universitetsallén respektive Storgatan i
Sundsvall kommer att påverka busstrafiken i anslutning till er verksamhet. Det är linjerna 1,
3, 28, 30, 133 och linje 72 som påverkas under delar av tiden 25 april till 9 dec 2023.
Från 25 april till 1 maj och 1 juli – 13 juli flyttas hållplats Sporthallen i körriktning mot
Sundsvall på Universitetsallén västerut till bussfickan framför Himlabadets entré. Detta
berör linje 3.

Från 2 maj till 30 juni flyttas linje 3 till Storgatan. Ingen busstrafik kommer då att finnas på
Universitetsallén. Vi hänvisar till hållplatserna på Rättscentrum, Västra Allén, Mittuniversitet
och Västermalm på Storgatan.

Från 31 juli till 9 december kommer linjerna 1, 28, 30, 72, 133 att gå via Universitetsallén
tillsamman med linje 3 som samtidigt återgår till sin vanliga sträckning. Det kommer inte att
finnas någon busstrafik på Storgatan mellan Kronolottsvägen och Ågatan. Även en morgontur
på linje 141 från Matfors som brukar gå via Storgatan flyttas till Universitetsallén.
Linje 72 – extra turer från Västhagen.

De extraturer som tidigare legat på linje 1 flyttas från den 21 augusti till linje 72.
Dessa bussturer avgår skoldagar kl. 14:42, 15:02, 15:22 och 15:42 och då
från det läge på hållplats Västhagen som ligger på samma sida av vägen som Engelska
skolan. Det är bara på det hållplatsläget man kan kliva på för dessa turer.
Bussen kör sen i riktning mot Granloholm men vänder i rondellen vid Kronolottsvägen /
Granloholmsvägen in mot Stenstan.

Morgonturen från Alnö kl. 07.41 via Haga till Västermalm ligger också på linje 72 från och
med 21 augusti. Den turen slutar då kl 08.11 på hållplats Västhagens hållplatsläge som ligger
på samma sida som Engelska skolan.

Berörda linjers linjesträckningar:
Linje 1: Alnö – Stenstan – Bergsåker
Linje 3: Strömstadsvägen – Stenstan – Sidsjö
Linje 28: Kovland – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C
Linje 30: Hammarstrand – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C
Linje 72: Alnö – Stenstan – Västhagen
Linje 133 : Högsjö – Strömås (Kovland) – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C.

Grönborgskortet för HT22 går ut idag 10/2-23

Idag går de gula grönborgskorten för HT22 ut. De nya korten för VT23 finns att köpa på SKS kontor i servicecenter!

Kortet kostar 400kr och detta ingår:

Inträde
Pris på inträde för abonnerad kårkväll:
Utan Grönborgskortet 100 kr och med Grönborgskort gratis
Stora kvällar som till exempel Halloween, 200 kr är ordinarie inträdespriset men med Grönborgskort 100 kr

Pris på inträde icke abonnerad kårkväll:
Grönborgskortet 75 kr
Rabatterat pris i baren.

Det ingår rabatt på lunch och menyn för varje vecka finns här.

Efter fem terminer öppnar Service center igen!

Som många vet så stängde vi igen dörrarna för Service center i början av pandemin och samtidigt valde vår receptionist Siv, som varit med oss i över 20 år, att gå i pension. Efter det så var det inte direkt någon mening att anställa någon till Service center på grund av pandemin och restriktionerna.

Under höstterminen 2020 så tog ledamöterna i vår styrelse sig an att bemanna i Service center eftersom restriktionerna släppte en del, för att kunna vara till hands de första års studenterna som började den höstterminen. De studenter som började då hade förtur att vara på campus. Det kom striktare restriktioner igen och i princip alla studier blev på distans och Service center stängdes helt från vårt håll!

Inför novembers medlemsmöte 2021 togs det fram ett förslag i SKS:s budgeten för 2022 för att kunna anställa en person till Service center under 2022. Anställningsprocessen påbörjades under vårterminen 2022, med planen att anställa någon inför höstterminen 2022.
Det kom in en hel del ansökningar och det valdes några kandidater för intervju och nu kan vi glatt meddela att vi har anställt en person till Service center! Dörrarna för Service center kommer att öppnas från och med 22 augusti 2022.

Service center och dess funktion

Först och främst kommer personen som bemannar Service center att hålla i försäljning av studentoveraller (som man bokar via den här länken), märken, SKS merch och Grönborgskorten. Personen kommer även att hantera administrativa uppgifter som har varithos Studentkårens presidium innan och även hjälpte till med studentärenden. När det är tävlingar via SKS så är det i Service center som man hämtar sitt pris.
Du kan kontakta Service center främst via studentkaren@sks.miun.se och när det har löst sig med en telefon till personen kommer telefonnumret att finnas på vår första sida och under den här länken.

Vem kommer att bemanna Service center?

Låt oss presentera Ally Nordlund, 27 år, som kommer att bemanna Service center. Tidigare har hon studerat Kommunikation och PR programmet på Mittuniversitetet och tog sin kandidatexamen inom mediekommunaktionsvetenskap 2020. Efter det så studerade hon ett år journalistik. Under sin studieperiod hos KomPR hade hon praktik på Kommunikationsavdelningen på Mittuniversitetet.
“Jag vet själv hur det känns att vara ny på en skola och för mig var det så viktigt att det fanns människor att fråga som hade koll.” säger Ally angående vad hon ser mest fram emot att arbeta i Service center.

Ally Nordlund, förre detta student på Mittuniversitetet till SKS:s receptionist i Service center

I framtiden kommer Ally att finnas på plats i Service center måndag till fredag.
Öppettiderna hittar du här.
Service center finns på andra våningen i N-huset, samma som Mittuniversitetets Service center.

Vi hoppas på att du kommer uppskatta Allys arbete och att hon kommer vara med oss länge!

Välkommen till Mittuniversitetet campus Sundsvall!

Först och främst vill vi i Studentkåren i Sundsvall (SKS) välkomna dig som ny student hos Mittuniversitetet campus Sundsvall. Du har redan fått information under antagning till Mittuniversitetet hur du går tillväga för att skapa ditt Miun-konto, registrerar dig för dina kurser (alltid torsdagen innan kursstart) via ladok, inloggning för Moodle och hur du söker fram ditt kursschema. 

Ett hett tips från oss: Sök på din kurskod istället för program för att se hela schemat, du kan ha flera samtidigt. Sedan sätter du din sökning som favorit, sätter det som ett bokmärke i din webbläsare. Genom att göra såhär så kommer du alltid ha tillgång till ditt schema! 

Vilka är SKS och hur kan vi hjälpa dig?

Vår organisation är uppbyggd av studenter för studenter. Vi är en intresseorganisation för studenter och arbetar med att påverka universitetet och kommunen.  Frågor som vi arbetar med är bland annat:

  • Frågor som direkt rör utbildning.
  • Studenters bostadssituation
  • Studenters ekonomi

Du kan se oss om ett fackförbund för studenter, campus som distansstudent hos campus Sundsvall. Vi ser till att dina rättigheter tillgodoses av universitetet, stöttar dig med att hantera konflikter mellan dig och universitetet. 

Den främsta uppgiften för SKS kan vara att vi ser till så studenternas intresse alltid är bevakat. Det görs genom att vi utser studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ. Vi ser även till så att studenten alltid är representerad oavsett om det är vid ett rektorssammanträdande eller i disciplinnämnden.


Har du frågor om utbildning? Vi kanske inte vet allt direkt men vi söker upp informationen åt dig isåfall! SKS representerar dig i universitetets olika organ. 

Introduktionsperiod – för dig som ny student!

Varje termin så anordnar vi, tillsammans med linje- och kulturföreningarna och sektionerna, introduktionsperiod för dig som är ny student hos campus Sundsvall. Enligt tradition börjar introduktionsperioden fredagen innan höstterminens start och vårterminen start andra veckan på terminen.

Under introduktionsperioden har linje- och kulturföreningarna och sektionerna planerat olika dagsevent för nya studenter så de kan lära känna varandra och sin klass. Sedan har Kommittén planerat kvällseventen med olika teman.

För mer information om introduktionsperioden kolla under fliken “Inspark HT22”, där hittar du även insparksguiden, välkomstbrevet och schemat för introduktionsperioden.

För att hitta till insparken och mer information om den vänder du dig till din linjeförening eller sektion. Klicka här för att hitta din linjeförening eller sektion.

Vilken linjeförening eller sektion tillhör du?

Utöver oss i SKS så har Mittuniversitetet linjeföreningar och sektioner som arbetar tillsammans med oss i SKS. Så vilken linjeföreningen eller sektion tillhör du?

Committ: Den här linjeföreningen är för dig som studerar Kommunikation och Pr eller Grafisk Design. Deras overallfärg är svart och har maskoten Barbaskön.
Instagram – @committsundsvall

Emboli: Den här sektionen är för dig som antingen är sjuksköterskestudent, studerar kriminologi eller beteendevetenskap. Deras overallfärg är vit och har maskoten Berra.
Instagram – @embolisundsvall

JFS: Journalistförbundet Sundsvall är linjeföreningen för dig som studerar journalistprogrammet. Deras overallfärg är gul och deras maskot är Ankan Majsan.

Instagram – @jfsmiun

Mytec: Den största linjeföreningen hos campus Sundsvall är Mytec och är för dig som studerar till naturvetare, teknolog eller till industridesigner. Deras overallfärg är lila och har maskoten Darkwing Duck.

Instagram – @mytec_sundsvall

Sundekon: Den äldsta linjeföreningen på campus Sundsvall är för dig som studerar Företagsekonomi (FEK) eller Nationalekonomi (NEK). Deras overallfärg är blå och deras maskot är Smurfen Sverker.

Instagram – @sundekon

SUS: För dig som studerar inom något av lärarprogrammen eller är en samhällsvetare student så tillhör du den här sektionen. Deras overallfärg är rosa och har maskoten Bäckman.

Instagram – @suslinjeforening

För att kontakta oss så kan ni antingen skicka iväg ett mail till studentkaren@sks.miun.se eller skriva till våra sociala medier. 

Instagram – @sks_miun

Facebook – https://www.facebook.com/StudentkarenSundsvall

Återigen… Välkommen till Mittuniversitetet i Sundsvall och vi hoppas på att du kommer trivas på vårt campus och i vår kära stenstad!

Handlingar inför Studentkåren i Sundsvall årsmöte 2021

Hej alla medlemmar

Nu har handlingarna inför Studentkåren i Sundsvall årsmöte publicerat. Ni kan hitta det i länken nedanför. Årsmöte är den 26 maj klockan 16:00 och kommer på grund av pandemin genomföras online. Gå därför gärna in ett par minuter innan för att säkerställa att ditt ljud och mic fungerar som det ska. Får du problem att komma in i mötet kontakta ordf@sks.miun.se. Om ni har frågor om årsmötet eller handlingarna får ni också gärna höra av er till samma mejladress. Se till även till att bli medlem innan årsmötet för annars har du inte rösträtt. Du kan bli medlem på https://medlem.sks.miun.se/snabbetalning/.

Handlingar till årsmötet
https://drive.google.com/drive/folders/1_Jc40HiL-mrFoSoxB3qldceQtbaLVtMA?usp=sharing

Möteslänk
https://meet.google.com/mwg-zujh-xns

Facebookevent
https://fb.me/e/1lj7YDCdV

Med vänliga hälsningar
Kårordförande Rebecka Mc Neill

Studentkåren i Sundsvall kallar härmed till årsmöte den 26 maj

Vi i Studentkåren i Sundsvall styrelse kallar härmed till årsmöte den 26 maj 2021 klockan 16:00. På grund av det rådande läget i och med Covid-19 kommer mötet ske online. Länken med information kommer skickas ut till medlemmarna när det närmar sig. Handlingar och dagordning kommer skickas ut senast en vecka innan mötet.

Facebook event
https://fb.me/e/1lj7YDCdV 

Val till styrelsen
Det kommer väljas ordförande (2021-08-16 – 2022-08-14), 9 ledamöter och 5 ersättare (2021-09-01 till 2022-06-31). Valprocessen sker genom valberedningen som presenterar sitt förslag på årsmötet. Vill du nominera dig själv eller någon annan gör det på nedanstående länk:

https://docs.google.com/forms/d/1yn5BarxRxK-nEstSf0RVUHj3emN5xlCQmfx6TQBKu3o/viewform?fbclid=IwAR0aKZu2gaMZsEBZWAjXtcyyJpjFdLvx33Alc1qatzbmEhzw9mdkBN5P4KA&edit_requested=true

Information om motioner
För att motionen skall anses behandlingsbar, skall motionen vara undertecknad av medlem. Motioner skall vara studentkårsstyrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före mötet. Föranmälda frågor skall kungöras, med eventuella yttranden, tillsammans med studentkårsstyrelsens förslag till dagordning. Frågor som väcks under pågående möte bör bordläggas om inte särskilda skäl föreligger.

För att ha rösträtt under mötet måste du vara medlem i SKS. Är du inte redan medlem blir du det enkelt här: https://medlem.sks.miun.se/snabbetalning/

Via

Kårordförande Rebecka Mc Neill

Nya arvoderad uppdrag

Studentkåren i Sundsvall som varumärke

Vad har vi som ingen annan har? Vad är det som är speciellt för oss i Studentkåren i
Sundsvall?
Vi behöver din hjälp till att hitta det som gör att våran studentkår sticker ut.
Det du ska göra är att tex fundera på om vi ska ha en slogan? Vad är vår nisch? Behöver
vår grafiska profil ses över? Hur ska vi agera på sociala medier? Helt enkelt, vem är vi och
hur visar vi det till alla andra?
Vi vill också att du tittar på hur vi genom marknadsföring ska locka fler medlemmar.
Arbetet är ett arvoderat uppdrag på upp till 50 timmar och kommer att ha en deadline 30
april.

Vem söker vi?
Vi söker en student som studerar på Mittuniversitetet, campus Sundsvall. Vi ser gärna att
du har viss erfarenhet kring arbete med saker som varumärke, anseende och sociala
medier och att du är kreativ.

Vi vill att du skickar din ansökan via mail till ordf@sks.miun.se och vi vill ha din ansökan
senast den 8 februari.
I mailet vill vi att du skriver varför du skulle vara perfekt för detta.

Projektledare för kårdeltagande bland distansstudenter


Hur får vi studenter som studerar på distans att både engagera sig kårpolitiskt och
studiesocialt?
Vi i Studentkåren i Sundsvall vill vara en studentkår som är lika tillgänglig för
distansstudenter som vi är för campusstudenterna. Frågan är bara hur ska vi göra för att
öka vår tillgänglighet?
Vi vill att du som projektledare tar fram en plan på hur vi når våra distansstudenter på
enklast sätt och vart vi når dem.
Vi vill att all vår information lättare ska nå dem som studerar på distans och att de lika lätt
som campusstudenter ska kunna engagera sig i inte bara kåren utan också våra
linjeföreningar.
I arbetet ingår att undersöka hur linjeföreningarna jobbar mot sina distansstudenter, hur vi
mottar dem när de börjar att studera på Mittuniversitetet, är det skillnad på hur vi hanterar
dem som läser program på distans mot dem som läser kurser på distans? Och sist men
inte minst, hur ordnar vi studiesociala aktiviteter som alla distansstudenter kan delta på?

Vem är du?
Vi söker dig som gärna har koll på distansstudier via Mittuniversitetet. Vi ser utöver det att
du är lösningsorienterad och påhittig.
Arbetet är ett arkiverat uppdrag på upp till 50 timmar.

Deadline för arbetet är satt till den 30 april.
Vi vill ha din ansökan via mail till ordf@sks.miun.se och vi vill ha den senast 8 februari.
I ansökan vill vi att du förklarar varför du är bäst för detta uppdrag.

Projektledare till projekt kårhus
Studentkåren i Sundsvall söker en projektledare som kan undersöka om det är möjligt
med ett kårhus.
Det jobbet innebär att man, tillsammans med referensgrupp från linjeföreningarna, ska
undersöka det finns någon lokal som passar de behov som finns. Lokalen ska tex ha ett
bra och lättillgängligt läge för studenterna. Det ska helst finnas möjlighet till att hålla
sittningar, en pub, mötesutrymmen, kontor, kök och sällskapsutrymme.
Utöver det ska man också undersöka omkostnader kring kårhuset. Hur ska inredningen
finansieras? Ska det finns någon arvoderad platschef? Hur ska hela kårhuset finansieras?
Kort sagt så ska projektledaren ta fram en fullständig plan för ett kårhus för medlemmarna
i Studentkåren i Sundsvall.


Vem söker vi?
Vi söker en driven student som läser på Mittuniversitetet, campus Sundsvall. Vi ser gärna
att du har viss erfarenhet av att driva större projekt. Vi söker dig som är orädd och som
kommer att titta under varje sten efter en lösning och utöver det är du en teamplayer som
jobbar bra med andra.
Arbetet är arvoderat upp till 100 timmar och arbetet kommer att ha en deadline 30
oktober.

Vi vill ha din ansökan senast den 8 februari via mail till ordf@sks.miun.se.
I din ansökan vill vi att du svarar på frågan- Varför är du perfekt för denna tjänsten?

Medlemsmöte

Studentkåren bjuder in sina medlemmar till terminsmöte 11/11 klockan 16:30 i M108. Mötet arrangeras för att du som ny eller gammal medlem ska få en inblick i vad studentkåren gör för dig här i Sundsvall, men även för att ta emot din feedback kring vad vi bör arbeta med framöver. Terminsmötet är även ett utmärkt tillfälle att som nybliven student komma i kontakt med studentkåren och kanske själv engagera dig inom den. Vi letar alltid efter nyfikna, drivna och engagerade studenter som vill vara med och göra skillnad i studentlivet här i Sundsvall. Är man intresserad av att kandiderar eller nominera någon till posterna kontakta valberedningen@sks.miun.se

Handlingarna finns här https://drive.google.com/drive/folders/1syHShhk3d5OEiY2qNqy0E2e1ApjEu3cb?usp=sharing , facebook och på vår hemsidan. Det kommer beslutas om bland annat:

Fyllnadsval av vice ordförande, deltidarvoderat [2020-11-12 till 2020-01-03]

Fyllnadsval av en ledamot [2020-11-11 till 2021-08-29]

Ordinarie val av två vice ordförande, deltidarvoderat [2021-01-04 till 2022-01-02]

Budget 2021

Verksamhetsplan

Medlemsavgiften för VT2021 och HT2021

[ENG]

Student union we hereby invite you to join us and our fellow members at the upcoming semester meeting, Wednesday the 11 of November at 16:30 in M108. During the meeting you will have the opportunity to learn more about what the student union have been working on during the past year, as well as helping us by pointing out our way forward. This meeting is also an excellent opportunity for all of you new students to get in contact with us in the student union or even be a part of the unionen yourself. If you are interested in running or nominating someone for the positions, contact valberedningen@sks.miun.se

Documents can be found here https://drive.google.com/drive/folders/1syHShhk3d5OEiY2qNqy0E2e1ApjEu3cb?usp=sharing, facebook and on our website. Some of the point that will be decided on is:

By-election of one vice chairmen, part-time paid [2020-11-12 till 2020-01-03]

By-election of one boardmember [2020-11-11 till 2021-08-29]

Ordinary election of two vice chairmen, part-time paid [2021-01-04 till 2022-01-02]

Budget 2021

Business plan 2021

Membership fee for Spring2021 and Autumn2021