Viktigt meddelande om insparken

Covid-19 har påverkat hela samhället, hela världen på en miljard olika sätt. Vi är inget undantag och har behövt gjort flertal justeringar i vår verksamhet. 

Därför har vi i Studentkåren i Sundsvall tagit beslutet att skjuta fram insparken som var planerad att starta hösten 2020 och flytta den till våren 2021 på grund av Covid-19 och de rådande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Detta tycker vi är extremt tråkigt att behöva meddela, då vi är måna om att välkomna tillbaka gamla studenter och ge de nya studenterna den bästa möjliga starten. Vi i Studentkåren anser att det är viktigt att kunna ge blivande studenterna vad som behövs för att kunna träffa nya vänner och klara av studierna. Förutsättningarna som ges under den första tiden av sin studietid är centralt.Därför kommer nya studenter få möjligheten att kunna träffa sin nya klass och ett par äldre studenter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer dvs. 1,5 meters avstånd, 50 personer folkmängd och andra framtida rekommendationer. 

Detta för att det är viktigt för nya studenter att kunna få kontakt med sin klass och få en möjlighet att kunna få tips och råd om det blivande livet som student i Sundsvall. Där de ska ha roligt, lära känna människor och framförallt, skapa nya minnen för livet. Ni som är antagna kommer få ett personligt mail med mer information om vad som gäller för just dig. Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar ni här på hemsidan. 

Vi önskar alla en trevlig sommar!
Studentkåren i Sundsvall

Changes in the leadership of the Student union

Many of our members and people from the university have been asking us to release information on our current situation with the leadership. Today we have to announce that the chairman of the Student union, Mohamed Hassan, has decided to leave his position.

The board of the Student union will discuss the current situation and decide on a way forward. We kindly ask that you follow our Facebook or this website for more information. We are at this moment unable to answer questions regarding this through e-mail or phone call.

Studentkårernas yttrande rörande lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet

Studentkårerna i Sundsvall och Östersund har tagit del av UKÄ:s genomlysning av lärarutbildningarna. Vi befinner oss i en tid då behovet av lärare är enormt och pressen på universitet och högskolor är hög att leverera utbildade lärare vars utbildning har hållit hög kvalitet.

Det samlade omdömet som resulterar i att utbildningarnas kvalitet bedöms som icke tillfredsställande är för Mittuniversitetet och studenterna väldigt olyckligt. Samtidigt så kan vi vid läsning av granskningen i sin helhet se många positiva områden där Mittuniversitetets lärarutbildningar presterar bra och har tillfredsställande kvalitet.

En av de positiva aspekterna är att möjligheterna till studentinflytande anses goda. Vi kämpar för att studenterna ska få ta plats och göra sina röster hörda. Även om det kan vara svårt, framför allt för distansstudenter, att hitta tid att sitta i olika ämnesråd så står dörren alltid öppen. Det gläder oss.

Likaså är det glädjande att läsa bedömningarna kring arbetsliv och samverkan, jämställdhetsperspektiv, och värderingsförmåga och förhållningssätt, som samtliga anses uppfylla målen och bedöms som tillfredsställande. Detta visar att det är mycket av det som redan görs i våra lärarutbildningar som vi redan gör bra.

Det gläder oss att ansvariga för lärarutbildningarna ser såväl allvaret som behovet av förbättring och utveckling, och vi tror att de planerade åtgärderna, tillsammans med de redan positiva och starka sidorna av utbildningarna kommer att leda till att lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet snart kommer att hålla hög kvalitet rakt igenom. UKÄ:s utförliga utlåtanden kommer att vara till god hjälp när Mittuniversitetets lärarutbildningar nu ska bli ännu bättre. Från studentkårens sida hoppas vi att även regeringen ser att det finns behov av utveckling och att mer medel tillskjuts då detta är en förutsättning för att universiteten ska kunna satsa på en bred och kvalitativ forskning och utbildning. Vi har ett gemensamt ansvar att möta upp samhällets behov.