SKS medlemsmöte 2023-11-29 kl. 16-19

Ärade medlemmar!

Tiden närmar sig för November månads medlemsmöte!

Under medlemsmötet kommer vi bl.a. behandla följande ärenden:

– Fastställande av verksamhetsplan

– Fastställande av budget

– Motioner

– Propositioner

– Val av vice ordföranden

SKS är en medlemsstyrd organisation, och under medlemsmötet äger du som medlem rösträtt och yrkanderätt – här har du din chans att göra din röst hörd och påverka organisationen.

Som medlem äger du också rätten att skicka in motioner (förslag på förändringar) till medlemsmötet. Du kan också skicka interpellationer (frågor) som du vill ha svar på. Skicka din motion eller interpellation till studentkaren@sks.miun.se

Hålltider: Deadline för motioner: 2023-11-15

Handlingar skickas ut: senast 2023-11-22

Mötet äger rum: 2023-11-29 kl. 16:00 till 19:00

Plats: Meddelas senare.

Under medlemsmötet kommer vi också hålla val till följande styrelseposter:

– Förste Vice ordförande och utbildningsansvarig

– Andre Vice ordförande och studiesocial samordnare

Om du vill kandidera till- eller nominera någon till någon av dessa poster, skriv då ett mail till valberedningen@sks.miun.se med svar på följande frågor:

– Ditt namn/namn på personen du vill nominera

– Mailadress och telefonnummer

– Vilken utbildning du är student på

– Vilken av styrelseposterna du är intresserad av

– Varför just du skulle vara rätt person för styrelseposten

Deadline för att nominera och kandidera till vice ordförande är 2023-11-15

Vi bjuder alla deltagare på fika! Välkomna!

Studentkåren i Sundsvalls styrelse