Information om trafikstörningar och förändrade sträckningar – DinTur

Information om trafikstörningar och förändrade sträckningar för linje på Universitetsallén
och storgatan 25 april – 9 dec 2023

Vi vill informera om att planerade vägarbeten på Universitetsallén respektive Storgatan i
Sundsvall kommer att påverka busstrafiken i anslutning till er verksamhet. Det är linjerna 1,
3, 28, 30, 133 och linje 72 som påverkas under delar av tiden 25 april till 9 dec 2023.
Från 25 april till 1 maj och 1 juli – 13 juli flyttas hållplats Sporthallen i körriktning mot
Sundsvall på Universitetsallén västerut till bussfickan framför Himlabadets entré. Detta
berör linje 3.

Från 2 maj till 30 juni flyttas linje 3 till Storgatan. Ingen busstrafik kommer då att finnas på
Universitetsallén. Vi hänvisar till hållplatserna på Rättscentrum, Västra Allén, Mittuniversitet
och Västermalm på Storgatan.

Från 31 juli till 9 december kommer linjerna 1, 28, 30, 72, 133 att gå via Universitetsallén
tillsamman med linje 3 som samtidigt återgår till sin vanliga sträckning. Det kommer inte att
finnas någon busstrafik på Storgatan mellan Kronolottsvägen och Ågatan. Även en morgontur
på linje 141 från Matfors som brukar gå via Storgatan flyttas till Universitetsallén.
Linje 72 – extra turer från Västhagen.

De extraturer som tidigare legat på linje 1 flyttas från den 21 augusti till linje 72.
Dessa bussturer avgår skoldagar kl. 14:42, 15:02, 15:22 och 15:42 och då
från det läge på hållplats Västhagen som ligger på samma sida av vägen som Engelska
skolan. Det är bara på det hållplatsläget man kan kliva på för dessa turer.
Bussen kör sen i riktning mot Granloholm men vänder i rondellen vid Kronolottsvägen /
Granloholmsvägen in mot Stenstan.

Morgonturen från Alnö kl. 07.41 via Haga till Västermalm ligger också på linje 72 från och
med 21 augusti. Den turen slutar då kl 08.11 på hållplats Västhagens hållplatsläge som ligger
på samma sida som Engelska skolan.

Berörda linjers linjesträckningar:
Linje 1: Alnö – Stenstan – Bergsåker
Linje 3: Strömstadsvägen – Stenstan – Sidsjö
Linje 28: Kovland – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C
Linje 30: Hammarstrand – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C
Linje 72: Alnö – Stenstan – Västhagen
Linje 133 : Högsjö – Strömås (Kovland) – Stenstan – Resecentrum Sundsvall C.