Välkommen till Mittuniversitetet campus Sundsvall!

Först och främst vill vi i Studentkåren i Sundsvall (SKS) välkomna dig som ny student hos Mittuniversitetet campus Sundsvall. Du har redan fått information under antagning till Mittuniversitetet hur du går tillväga för att skapa ditt Miun-konto, registrerar dig för dina kurser (alltid torsdagen innan kursstart) via ladok, inloggning för Moodle och hur du söker fram ditt kursschema. 

Ett hett tips från oss: Sök på din kurskod istället för program för att se hela schemat, du kan ha flera samtidigt. Sedan sätter du din sökning som favorit, sätter det som ett bokmärke i din webbläsare. Genom att göra såhär så kommer du alltid ha tillgång till ditt schema! 

Vilka är SKS och hur kan vi hjälpa dig?

Vår organisation är uppbyggd av studenter för studenter. Vi är en intresseorganisation för studenter och arbetar med att påverka universitetet och kommunen.  Frågor som vi arbetar med är bland annat:

  • Frågor som direkt rör utbildning.
  • Studenters bostadssituation
  • Studenters ekonomi

Du kan se oss om ett fackförbund för studenter, campus som distansstudent hos campus Sundsvall. Vi ser till att dina rättigheter tillgodoses av universitetet, stöttar dig med att hantera konflikter mellan dig och universitetet. 

Den främsta uppgiften för SKS kan vara att vi ser till så studenternas intresse alltid är bevakat. Det görs genom att vi utser studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ. Vi ser även till så att studenten alltid är representerad oavsett om det är vid ett rektorssammanträdande eller i disciplinnämnden.


Har du frågor om utbildning? Vi kanske inte vet allt direkt men vi söker upp informationen åt dig isåfall! SKS representerar dig i universitetets olika organ. 

Introduktionsperiod – för dig som ny student!

Varje termin så anordnar vi, tillsammans med linje- och kulturföreningarna och sektionerna, introduktionsperiod för dig som är ny student hos campus Sundsvall. Enligt tradition börjar introduktionsperioden fredagen innan höstterminens start och vårterminen start andra veckan på terminen.

Under introduktionsperioden har linje- och kulturföreningarna och sektionerna planerat olika dagsevent för nya studenter så de kan lära känna varandra och sin klass. Sedan har Kommittén planerat kvällseventen med olika teman.

För mer information om introduktionsperioden kolla under fliken “Inspark HT22”, där hittar du även insparksguiden, välkomstbrevet och schemat för introduktionsperioden.

För att hitta till insparken och mer information om den vänder du dig till din linjeförening eller sektion. Klicka här för att hitta din linjeförening eller sektion.

Vilken linjeförening eller sektion tillhör du?

Utöver oss i SKS så har Mittuniversitetet linjeföreningar och sektioner som arbetar tillsammans med oss i SKS. Så vilken linjeföreningen eller sektion tillhör du?

Committ: Den här linjeföreningen är för dig som studerar Kommunikation och Pr eller Grafisk Design. Deras overallfärg är svart och har maskoten Barbaskön.
Instagram – @committsundsvall

Emboli: Den här sektionen är för dig som antingen är sjuksköterskestudent, studerar kriminologi eller beteendevetenskap. Deras overallfärg är vit och har maskoten Berra.
Instagram – @embolisundsvall

JFS: Journalistförbundet Sundsvall är linjeföreningen för dig som studerar journalistprogrammet. Deras overallfärg är gul och deras maskot är Ankan Majsan.

Instagram – @jfsmiun

Mytec: Den största linjeföreningen hos campus Sundsvall är Mytec och är för dig som studerar till naturvetare, teknolog eller till industridesigner. Deras overallfärg är lila och har maskoten Darkwing Duck.

Instagram – @mytec_sundsvall

Sundekon: Den äldsta linjeföreningen på campus Sundsvall är för dig som studerar Företagsekonomi (FEK) eller Nationalekonomi (NEK). Deras overallfärg är blå och deras maskot är Smurfen Sverker.

Instagram – @sundekon

SUS: För dig som studerar inom något av lärarprogrammen eller är en samhällsvetare student så tillhör du den här sektionen. Deras overallfärg är rosa och har maskoten Bäckman.

Instagram – @suslinjeforening

För att kontakta oss så kan ni antingen skicka iväg ett mail till studentkaren@sks.miun.se eller skriva till våra sociala medier. 

Instagram – @sks_miun

Facebook – https://www.facebook.com/StudentkarenSundsvall

Återigen… Välkommen till Mittuniversitetet i Sundsvall och vi hoppas på att du kommer trivas på vårt campus och i vår kära stenstad!