Studentkåren i Sundsvall kallar härmed till årsmöte den 26 maj

Vi i Studentkåren i Sundsvall styrelse kallar härmed till årsmöte den 26 maj 2021 klockan 16:00. På grund av det rådande läget i och med Covid-19 kommer mötet ske online. Länken med information kommer skickas ut till medlemmarna när det närmar sig. Handlingar och dagordning kommer skickas ut senast en vecka innan mötet.

Facebook event
https://fb.me/e/1lj7YDCdV 

Val till styrelsen
Det kommer väljas ordförande (2021-08-16 – 2022-08-14), 9 ledamöter och 5 ersättare (2021-09-01 till 2022-06-31). Valprocessen sker genom valberedningen som presenterar sitt förslag på årsmötet. Vill du nominera dig själv eller någon annan gör det på nedanstående länk:

https://docs.google.com/forms/d/1yn5BarxRxK-nEstSf0RVUHj3emN5xlCQmfx6TQBKu3o/viewform?fbclid=IwAR0aKZu2gaMZsEBZWAjXtcyyJpjFdLvx33Alc1qatzbmEhzw9mdkBN5P4KA&edit_requested=true

Information om motioner
För att motionen skall anses behandlingsbar, skall motionen vara undertecknad av medlem. Motioner skall vara studentkårsstyrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före mötet. Föranmälda frågor skall kungöras, med eventuella yttranden, tillsammans med studentkårsstyrelsens förslag till dagordning. Frågor som väcks under pågående möte bör bordläggas om inte särskilda skäl föreligger.

För att ha rösträtt under mötet måste du vara medlem i SKS. Är du inte redan medlem blir du det enkelt här: https://medlem.sks.miun.se/snabbetalning/

Via

Kårordförande Rebecka Mc Neill