Medlemsmöte

Studentkåren bjuder in sina medlemmar till terminsmöte 11/11 klockan 16:30 i M108. Mötet arrangeras för att du som ny eller gammal medlem ska få en inblick i vad studentkåren gör för dig här i Sundsvall, men även för att ta emot din feedback kring vad vi bör arbeta med framöver. Terminsmötet är även ett utmärkt tillfälle att som nybliven student komma i kontakt med studentkåren och kanske själv engagera dig inom den. Vi letar alltid efter nyfikna, drivna och engagerade studenter som vill vara med och göra skillnad i studentlivet här i Sundsvall. Är man intresserad av att kandiderar eller nominera någon till posterna kontakta valberedningen@sks.miun.se

Handlingarna finns här https://drive.google.com/drive/folders/1syHShhk3d5OEiY2qNqy0E2e1ApjEu3cb?usp=sharing , facebook och på vår hemsidan. Det kommer beslutas om bland annat:

Fyllnadsval av vice ordförande, deltidarvoderat [2020-11-12 till 2020-01-03]

Fyllnadsval av en ledamot [2020-11-11 till 2021-08-29]

Ordinarie val av två vice ordförande, deltidarvoderat [2021-01-04 till 2022-01-02]

Budget 2021

Verksamhetsplan

Medlemsavgiften för VT2021 och HT2021

[ENG]

Student union we hereby invite you to join us and our fellow members at the upcoming semester meeting, Wednesday the 11 of November at 16:30 in M108. During the meeting you will have the opportunity to learn more about what the student union have been working on during the past year, as well as helping us by pointing out our way forward. This meeting is also an excellent opportunity for all of you new students to get in contact with us in the student union or even be a part of the unionen yourself. If you are interested in running or nominating someone for the positions, contact valberedningen@sks.miun.se

Documents can be found here https://drive.google.com/drive/folders/1syHShhk3d5OEiY2qNqy0E2e1ApjEu3cb?usp=sharing, facebook and on our website. Some of the point that will be decided on is:

By-election of one vice chairmen, part-time paid [2020-11-12 till 2020-01-03]

By-election of one boardmember [2020-11-11 till 2021-08-29]

Ordinary election of two vice chairmen, part-time paid [2021-01-04 till 2022-01-02]

Budget 2021

Business plan 2021

Membership fee for Spring2021 and Autumn2021