Välkommen till oss på Studentkåren.
Ju fler vi är, desto starkare är vi!

En trygg punkt i ditt stundentliv

Välkommen till Studentkåren i Sundsvall – en kår av studenter, för studenter. 
Utöver att anordna gemensamma aktiviteter, så som dagsutflykter, fester, naturupplevelser, pubkvällar och nollning – allt det roliga som bidrar till en trevligare social tillvaro under din tid som student – jobbar vi även noggrant med studentinflytande och utbildningsbevakning. Vi brukar säga att vi är allt från glädje och gemenskap till allvar.

Vid Mittuniversitetet har många av våra studenter och medlemmar organiserat sig i det som vi kallar för linjeföreningar eller kulturföreningar. Dessa bevakar alla utbildningar och säkerställer programmens kvaliteter, något vi bland annat gör genom nära kontakt med studenter vid respektive program. På så vis ser vi också till att öka studentinflytande.

Bli medlem hos oss idag

Stöd oss i vårt arbete för dina intressen som student. Mittuniversitetet och staten kliver in och till viss del stöttar oss ekonomiskt men vi behöver också studenternas politiska och ekonomiska stöd för att aktivt arbeta med förbättringar och driva de frågor som är viktigast för studenterna.

Vi är en fristående ideell organisation som i första hand arbetar med studenters rättigheter och välmåenden. I dialog med Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun och många privata och ideella aktörer arbetar vi för att åtgärda eventuella brister i din utbildning och för att göra Sundsvall till en bättre studentstad. Vi är också den som erbjuder dig en hjälpande hand när du känner att du har blivit orättvist bedömd i dina studieresultat eller när du av ett eller annat skäl mår dåligt och behöver stöd.

Bli studentrepresentant och påverka din utbildning

Studenters påverkan är en viktig del av Studentkåren i Sundsvall. Vår kanske främsta uppgift är att vi ser till att studenternas intresse alltid är bevakat. Detta gör vi genom att utse studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ på universitetet. Vi ser alltid att studenterna är representerade, oavsett om det är vid ett rektorssammanträde eller i disciplinnämnden.

Studentrepresentanter finns i varje led i skolan och beroende på intresse finns en mängd råd eller nämnder, från allra högst upp (universitetsstyrelsen) till lokalt på ditt programråd. Det finns råd för olika områden, exempelvis forskarkollegium. Det finns också ämneskollegium som påverkar frågor kring kurslitteratur, examinatorer och andra saker kopplat till respektive kurs.

Mission

Studentkåren bedriver arbete utifrån tre principer:

UTBILDNINGSPOLITISKT

Studiesocialt

näringslivsanknytning

Syftet med Studentkårens utbildningspolitiska arbete är att genom bland annat dialog, samverkan, artiklar och förslag påverka sådant som påverkar studenterna på lokal och regional nivå. Vårt arbete kring utbildningsfrågor syftar till att övervaka och förbättra studenternas intressen, se över arbetsmiljön, att alla studenter behandlas jämlikt och utifrån lika behandlings-planen

En av Studentkårens viktigaste uppgifter är att representera studenterna i olika beslutande och beredande organ som finns på Mittuniversitetet. Vi representerar dig i exakt alla nivåer vid Mittuniversitetet!
Från möte med din lärare till möte med rektorn. Vi ser till att din röst blir hörd vare sig det gäller nedläggning av en utbildning eller rekrytering av en rektor. Vi är där när professorer installeras och när avdelningar läggs ner. Vi är upphandlingspart för ditt boende och så mycket mer. Vi gör allt så att livet är värt att leva, helt enkelt.

Vidare så samverkar Studentkåren med Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, näringslivet och andra externa parter för att stärka studenternas möjligheter till samverkan och utveckling. Dessutom så arbetar Studentkåren med frågor som rör annat kring studentlivet, såsom bostadssituationen i Sundsvall och kollektivtrafiken.

Utöver dessa så verkar vi aktivt för din ekonomiska situation. Detta via rabatter, erbjudanden samt att vi förmedlar erbjudanden från externa parter.

Internationella studenter får uppleva Sundsvall

På Mittuniversitetet finns det många internationella studenter, från hela världen. Studentkåren i Sundsvall arbetar aktivt för att de ska få vara med och påverka, uppleva Sverige och få ett kulturellt utbyte under sin studietid. Studentkåren är med och anordnar aktiviteter som volleybollkvällar, kulturella träffar med matlagning i centrum och fester. Vi är också med och arrangerar Lapplandsresa, där våra internationella studenter får uppleva de vackra miljöerna i Sundsvall och omnejd.

Klicka dig runt här på hemsidan eller besök kontoret på Grönborg. Du får gärna följa oss på sociala medier, du hittar oss på Facebook och Instagram.