Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Sundsvalls Kårhus AB

Sundsvalls Studenters Kårhus är för studenter av studenter.

Sundsvalls Studenters Kårhus är mångsidigt med både klassiskt eleganta och mer moderna lokaler, som används av framförallt Mittuniversitetets studenter. Kårhuset bedriver framför allt restaurang-, pub- och barverksamhet. Byggnaden har en anrik historia och uppfördes ursprungligen för Sundsvalls första schacksällskap år 1877.

I januari år 1989 tog Sundsvalls studenter över byggnaden och en efterlängtad mötesplats etablerades. Av Mittuniversitetets tre campusorter är det endast Sundsvall som har ett eget kårhus, vilket vi är mycket stolt över.

Studentkåren äger och driver Kårhuset som ett aktiebolag. Kårhuset har en egen budget och en egen verksamhet som finansierar sig själv. Därför går inga kåravgifter till att bedriva Kårhuset.

 

 

 

 bild_kommer
VD

E-post: vd@sundsvallskarhus.se
Mobil: 070-725 65 20
Ekonom
Ekonomi/Administration

E-post:
Mobil:
» Läs mer på Sundsvalls Kårhus hemsida