Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Studentkårens utskott

Doktorandutskott

Doktorandutskottet är en del av Studentkåren i Sundsvall och har som uppgift att förena doktoranderna och lyfta deras frågor i Studentkåren och i Mittuniversitetet.

Är du doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och vill delta i doktorandutskottet så kontakta Studentkårens ordförande så vidarebefordrar han/hon dig till utskottet.

Kontakta ordföranden i Studentkåren i Sundsvall:

Tel: 070-716 68 31
E-post: ordf@sks.miun.se

 

Internationella utskottet

Internationella utskottet arbetar speciellt för de utländska studenterna vid Mittuniversitetet. Vår viktigaste uppgift är att finnas till hands för utbytesstudenterna under studietiden och anordna sociala aktiviteter.

Vår verksamhet är uppbyggd utav både svenska och utländska studenter. Inför varje termin söker vi mentorer som blir kontaktpersoner till var och en av de som anländer.

Det här jobbar vi med:

  • Introduktion och fadderverksamhet för inresande internationella studenter
  • Möjlighet att hjälpa inresande internationella studenter med
    problem de kan tänkas stöta på inom universitetet och det svenska samhället
  • Förbättrad integration mellan svenska och internationella studenter