Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Studentrepresentanter

En viktig del av studentkårens arbete är, att tillsammans med studenterna, bevaka studentinflytandet. I alla förberedande och beslutande nämnder och råd vid Mittuniversitetet bereds platser för studentrepresentanter, som bevakar studenternas intressen.

Vi studentrepresentanter är valda av Studentkåren, några av oss har arvode från Mittuniversitetet för att sitta med i ett särskilt organ, men annars är vi också studenter som pluggar och vi arbetar med dessa frågor på vår fritid.

En studentrepresentant ska fungera som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet. Det är därför viktigt för oss att ni tar kontakt med oss om ni har problem eller funderingar.