Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Åsikterna

Studentkåren i Sundsvalls arbete utgår från åsiktsdokument. Studentkårens åsiktsdokument antas av kårmötet och styr vad Studentkåren tycker i olika frågor. Ordförande, kårstyrelsen och andra förtroendevalda inom Studentkåren arbetar efter åsiktsprogrammen.

Om man vill göra förändringar i programmen motionerar man om det till kårmötet som sedan beslutar om förändringen. Alla studenter som studerar i Sundsvall på Mittuniversitetet har möjlighet att motionera till kårmötet när som helst under året, och kan därmed påverka Studentkårens arbete.

Följande åsiktsprogram finns antagna av kårmötet: