Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Sveriges Förenade Studentkårer

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är ett samarbetsorgan för cirka 60 av Sveriges studentkårer. Bland SFS medlemmar finns alla sorters kårer, allt från mindre kårer med runt 30 medlemmar till riktigt stora med 33 000 studenter. Medlemskårerna omfattar dessutom studenter från alla olika utbildningsinriktningar. Totalt omsluter SFS cirka åtta tiondelar av landets studenter som “medlemmars medlemmar”.

grupp_tavlaSFS bedriver påverkansarbete mot riksdag, regering och andra beslutsfattare inom utbildningssfären. SFS är också studenternas officiella remissinstans där beslutsfattare hämtar in officiella synpunkter och åsikter på förslag som berör studenter.

SFS är kårernas samlingsplats och den nationella arenan där studenternas företrädare träffas, debatterar och byter erfarenheter. SFS erbjuder sina medlemmar utbildningar för att underlätta det dagliga arbetet på den lokala studentkåren.

SFS är också de svenska studenternas röst i Europa och världen. SFS samarbetar med systerorganisationer i hela Europa och är en viktig part i den allt mer internationaliserade utbildningsvärlden. SFS arbetar för både de svenska studenternas situation i Europa, och för en ökad harmonisering och samverkan inom det europeiska utbildningsväsendet.

» Läs mer om Sveriges Förenade Studentkårer