Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Påverkansarbete

Ett av Studentkåren i Sundsvalls arbeten är att driva lokalt och nationellt påverkansarbete mot kommun, regering och riksdag.

Studentkåren i Sundsvall har på senare år blivit aktivare inom olika organ för att driva frågor som exempelvis höjt studiemedel. Fler, bättre och billigare bostäder samt bättre socialförsäkringssystem.

På lokalt plan så träffar vi riksdagsledamöter från länet, politiska partier och kommunföreträdare, både tjänstemän och politiker. Vi försöker bilda opinion bland allmänheten för studenters villkor, vi skriver bland annat debattartiklar i Sundsvalls Tidning och Dagbladet.

Allt arbete utgår från vårt åsiktsprogram.

» Åsiktsprogram