Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Presidiet

Ordförande

Ordförande för Studentkåren i Sundsvalls huvuduppgift är att leda kåren som organisation samt att vara studentkårens ansikte utåt.

I uppgifterna ingår att ansvara för den löpande verksamheten samt leda styrelsens arbete. Andra viktiga frågor för ordförande är organisations-, personal- och arbetsledningsfrågor, som sköts tillsammans med vice ordförande.

Vid sidan om organisationsfrågorna representerar kårordförande studenterna i olika organ och sammanhang, Viktigast är att representera studenterna i Mittuniversitetets styrelse. Presidiet för Studentkåren i Sundsvall delar tillsammans med Östersunds studentkår och Härnösands Studentkår platser i exempelvis Rektors beslutsmöte, Rektors ledningsgrupp, Universitetets ledningsråd och Disciplinnämnden.

Kårordförande företräder studenterna och kåren även i andra sammanhang, bl. a i kontakterna med kommunen och nationella aktörer. I uppgifterna ingår också att delta i debatter, paneler, hålla tal och delta vid officiella besök och tillställningar. Kårordförande är också ansvarig i presidiet för studentkårens påverkansarbete samt bostadsfrågor.

Kårordförande hjälper vice kårordförande med det studiesociala arbetet. Presidiet har möten månadsvis med alla ordförande för studentföreningarna. Ordförande sitter som ordinarie ledamot och ägarrepresentant i Sundsvalls Studenters Kårhus AB styrelse, ett bolag som ägs av Studentkåren.

Tobias Schelin
Ordförande
Utbildning: pågående samhällsvetare
E-post: ordf@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 30

Vice Ordförande

Studentkåren i Sundsvalls vice ordförande har studiefackligt och studiesociala frågor som sitt arbetsområde. Att bedriva studiefacklig verksamhet är en av de främsta uppgifterna för Studentkåren i Sundsvall.

Detta innebär att bevaka utbildningens kvalitet och allmänna förändringar inom utbildningen. Kåren jobbar både förebyggande med bevakning av utbildningskvaliteten och går in och försöker påverka när situationer uppstår som direkt påverkar studenters utbildningssituation och utbildningskvaliteten. Det är också till vice ordförande du vänder dig till om du har fått problem i din utbildning, exempelvis kommit på kant med din lärare.

Vice ordförandes arbetsuppgifter är också att sitta med ett flertal grupper vid Mittuniversitetet, bland annat universitetets ledningsråd för att jobba med utbildningsfrågor.

Vice ordförande är också ytterst ansvarig i presidiet för den studiesociala verksamheten. Vice ordförande jobbar med att samordna insparken med Mittuniversitetet och studentföreningarna. Presidiet har möten månadsvis med alla ordförande för studentföreningarna. Vice ordförande är ersättare åt ordförande som är ordinarie ledamot och ägarrepresentant i Sundsvalls Studenters Kårhus AB styrelse, ett bolag som ägs av Studentkåren.

 30173775_362031694292162_1367867089_o
Caroline Wendle
Vice Ordförande
Utbildning: Kandidatexamen i folkhälsovetenskap och projektledning
E-post: vice@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 31