Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

JFS

Linjeföreningen för Mittuniversitetets bild- och journaliststudenter.

Kontakt:
Ordförande Markus Toivonen
070-3690877