Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har som främsta uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som den givits i uppdrag av Kårmötet och ytterst av studenterna.

Studentkårens ordförande, som är ytterst ansvarig för kårens verksamhet och leder styrelsens arbete, och vice ordförande, med särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor, är direktvalt av studenterna och mandatperioden är ett år.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en välfungerande kårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Det är vår plikt att föra och uppmuntra diskussioner om och kring allt som rör kåren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Val till styrelsen, förutom ordförande och vice ordförande, sker genom direktval av alla studenter i slutet av vårterminen.

Vi som sitter i styrelsen under verksamhetsåret 2017/2018 är:

Tobias Schelin
Ordförande fr.o.m 2018-08-20
Utbildning: Pågående samhällsvetare
E-post: ordf@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 30
30173775_362031694292162_1367867089_o Caroline Wendle
Vice Ordförande
Utbildning: Kandidatexamen i folkhälsovetenskap och projektledning
E-post: vice@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 31
ingen Erik Falenius
Ledamot – Bevakar utbildningsfrågor
Utbildning: Civ.Ing. Industriell Ekonomi
E-post: erik.falenius@sks.miun.se
Erik Andersson
Ledamot – Bevakar utbildningsfrågor
Utbildning: Civ.Ing. Industriell Ekonomi
E-post: erik.andersson@sks.miun.se
My2 My Berg
Ledamot – Bevakar eventfrågor
Utbildning: Civ.Ing. Datateknik
E-post: my.berg@sks.miun.se
bild_kommer Hannah Bergwall
Ledamot – Bevakar eventfrågor
Utbildning: Civ.Ing. Teknisk Design
E-post: hannah.bergwall@sks.miun.se
SUS Eric Zetterman 1 Eric Zetterman
Ledamot – Bevakar karriärsfrågor
Utbildning: Ämneslärare
E-post: eric.zetterman@sks.miun.se
Johan Valdemarsson
Ledamot – Skyddsombud
Utbildning: Civ.Ing. Industriell Ekonomi
E-post: johan.valdemarsson@sks.miun.se
Frida Hagfjäll
Ledamot
Utbildning: Samhällsvetare
E-post: frida.hagfjall@sks.miun.se
Nico Ferrari
Ledamot
Utbildning: Computer engineering
E-post: nico.ferrari@sks.miun.se