Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har som främsta uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som den givits i uppdrag av Kårmötet och ytterst av studenterna.

Studentkårens ordförande, som är ytterst ansvarig för kårens verksamhet och leder styrelsens arbete, och vice ordförande, med särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor, är direktvalt av studenterna och mandatperioden är ett år.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en välfungerande kårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Det är vår plikt att föra och uppmuntra diskussioner om och kring allt som rör kåren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Val till styrelsen, förutom ordförande och vice ordförande, sker genom direktval av alla studenter i slutet av vårterminen.

Vi som sitter i styrelsen under verksamhetsåret 2017/2018 är:

SKS Olof Bäckman1 Olof Bäckman
Ordförande
Utbildning: Kandidatexamen i Statsvetenskap
E-post: ordf@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 30» Läs mer om ordförande
Åse_Mathisen1 Åse Mathisen
Vice Ordförande
Utbildning: Sociologi
E-post: vice@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 31» Läs mer om vice ordförande 
ingen Erik Falenius
Ledamot
Utbildning: Civ.Ing. Industriell Ekonomi
E-post: erik.falenius@sks.miun.se
International Thommas Wiss1 Thomas Wiss
Ledamot
Utbildning: Master by Research i Datateknik
E-post: thomas.wiss@sks.miun.se
My2 My Berg
Ledamot
Utbildning: Civ.Ing. Datateknik
E-post: my.berg@sks.miun.se
bild_kommer Hannah Bergwall
Ledamot
Utbildning: Civ.Ing. Teknisk Design
E-post: hannah.bergwall@sks.miun.se
SUS Eric Zetterman 1 Eric Zetterman
Ledamot
Utbildning: Ämneslärare
E-post: eric.zetterman@sks.miun.se
JFS Magnus Wilsson1 Magnus Wilsson
Ledamot
Utbildning:
E-post: magnus.wilsson@sks.miun.se