Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har som främsta uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som den givits i uppdrag av Kårmötet och ytterst av studenterna.

Studentkårens ordförande, som är ytterst ansvarig för kårens verksamhet och leder styrelsens arbete, och vice ordförande, med särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor, är direktvalt av studenterna och mandatperioden är ett år.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en välfungerande kårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Det är vår plikt att föra och uppmuntra diskussioner om och kring allt som rör kåren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Val till styrelsen, förutom ordförande och vice ordförande, sker genom direktval av alla studenter i slutet av vårterminen.

Vi som sitter i styrelsen under verksamhetsåret 2014/2015 är:

bild_kommer
Vakant

Ordförande

Utbildning:
E-post: ordf@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 30» Läs mer om ordförande
 Reza Reza Moossavi
Vice Ordförande, Tf ordförande

Utbildning:
E-post: vice@sks.miun.se
Mobil:
070 – 716 68 31» Läs mer om vice ordförande  
bild_kommer Dan Kindstrand
Ledamot
Utbildning:
E-post: dan.kindstrand@ska.miun.se
Telefon:
bild_kommer Marcus Jungstål
Suppleant
Utbildning:

E-post: marcus.jungstal@sks.miun.se

Telefon:
bild_kommer Alice Staaf
Ledamot

Utbildning:
E-post:
alice.staaf@sks.miun.se
Telefon:
bild_kommer Carl-Johan Linde
Ledamot

Utbildning:
E-post: carljohan.linde@sks.miun.se
Telefon:
 bild_kommer Till Dreier
Ledamot
Utbildning:
E-post: till.dreier@sks.miun.se
Telefon: 073 8086520
                      bild_kommer Sarah Olsson Olofsson
Suppleant
Utbildning:
E-post: sarah.olsson.olofsson@sks.miun.se
Telefon:
 bild_kommer William Larsson
Ledamot
Utbildning:
E-post: william.larsson@sks.miun.se 
Telefon
 bild_kommer David Amoev
Ledamot
Utbildning:
E-post: david.amoev@sks.miun.se
Telefon:
bild_kommer Robin Zacharoff
Ledamot
Utbildning:
E-post: robin.zacharoff@sks.miun.se
Telefon:
bild_kommer Karin Schön
Ledamot
Utbildning:
E-post: karin.schon@sks.miun.se
Telefon: