Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Stipendier

På den här sidan samlar Studentkåren i Sundsvall de stipendier som riktar sig mot studenter och doktorander vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

 

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

 

Nextory, Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

För att få stipendiet behöver du bidra med nytänkande kring digitalisering och läsande, i huvudsak runt e böcker och ljudböcker online och i appar. Stipendie på 15 000kr

 

EF Education 

Stipendiet heter Overcoming och kommer att gå till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD.  Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London. Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse av hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa.

 

European Funding Guide

Vill du uppfylla dina drömmar? Spela bara in din idé och delta i det nya
stipendieprogrammet ”Driftigstipendiet” Vinnarna får dela på 126 000 kr.

 

Hans Werthén Fonden

 Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

 Stipendiet är på mellan 100 – 200 tusen kronor. Stipendiaten ska vara mellan 25-35 år, ha lägst en akademisk grundexamen men gärna doktorsexamen. Denna ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande erfarenheter från näringslivet.

Har du ett stipendier du vill ska synas på den här sidan? Kontakta oss på studentkaren@sks.miun.se

Källakademin – Akademin för de friska källorna

Källakademin utlyser stipendier för två studenter att delta i årets exkursion till Öland och östra Småland den 18-20 maj 2018.
Stipendierna vänder sig till studenter med
• Humanistisk inriktning (exempelvis historia, konst, musik, etnologi)
• Naturvetenskaplig inriktning

 

John Rettings Resestipendiefond, Gefle Köpmannaföreningens Stipendiefond, Sven, Ernst och Jacob Engwalls Stipendiefond samt Gästriklandsfonden

Stipendierna riktar sig till yngre personer som är född eller uppväxt i Gävle/Gästrikland som söker stipendier för utlandsstudier eller utlandspraktik med ämnesområde med anknytning till handel och industri. Mer info på resestipendier eller mellansvenskahandelskammaren

 

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker.
Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr. För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.