Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Stipendier

På den här sidan samlar Studentkåren i Sundsvall de stipendier som riktar sig mot studenter och doktorander vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2019/2020.
Sista ansökningsdag är den 14 september 2018.

Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finner du på:
http://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/

 

Konsumentverkets uppsatstävling

Konsumentverkets uppsatstävling 2018 för studenter

Studenter på högskolor och universitet bjuds in till Konsumentverkets uppsatstävling för 2018 där tre vinnande bidrag får dela på 50 000 kronor. Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2017. Uppsatsen ska vara lägst på kandidatnivå och vara examinerad och betygssatt mellan 1 augusti 2017 och den 15 augusti 2018. För att delta i tävlingen krävs att uppsatsen är relevant för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Vi välkomnar uppsatser från olika akademiska discipliner. Mer om tävlingen, bedömningsprocessen och tips på uppsatsämnen och relevanta områden finns på Konsumentverkets webbplats: http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/skriva-uppsats/uppsatstavling/

 

Uppsatsstipendium

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har delat ut stipendiet sedan 2004. Syftet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är också att sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.

Sista dag för att söka 2018 års stipendium är den 15 augusti 2018. Ansökan görs genom att klicka på länken http://bao.se/uppsats.

Mer information om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén finns på www.bao.se och www.finansforbundet.se.

 

Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar. Verksamheten skall vara dokumenterad antingen genom redovisade insatser i form av t.ex. examensarbeten eller andra skrifter om källor. Den kan även omfatta förslag till fortsatta studier av källor, åtgärder/planer för skötsel av källor eller kulturella aktiviteter vid källor.

Sökande skall vara personer i åldern 20 – 30 år, som är aktivt studerande vid någon svensk högskola/universitet eller driver eget företag/arbetar vid företag med verksamhet, som anknyter till syftet med fonden.

Stipendiet på 10 000: – utdelas till två personer per år. Dessa medel är avsedda att användas till fördjupade studier och fortsatt arbete rörande källor.

Ansökan skickas senast den 15 augusti 2018 till Källakademins skattmästare Linda Lidholm per epost, linda[at]lindal.se

Utlysning Tage Ericssons fond 2018

 

Inbjudan att söka stipendium AER Youth Summer Academy 2018

Region Västernorrland är medlem i den europeiska organisationen Assembly of European Regions (AER), som varje sommar arrangerar AER Youth Summer Academy. Region Västernorrland utlyser stipendium som bekostar två ungdomars deltagande i AER:s sommarakademi 2018. Årets sommarakademi kommer att arrangeras i Maramures region, i Rumänien med temat: ”Kulturarv för regional attraktivitet”, vilket sammanfaller med det europeiska året för kulturarv. Sommarakademin, med program och aktiviteter, pågår 6-10 augusti 2018. Delegater kommer att dela erfarenheter om hur kulturarvet bidrar till vitaliteten och utveckling av deras region. Genom interaktiva workshops ska deltagare utforska kulturarvets betydelse för regionalpolitiken och hur kulturarvet kan bidra till regionernas attraktivitet för människor att arbeta och leva i eller att besöka.

draft program ARE SA 2018 Inbjudan att söka stipendium 2018

Inbjudan att söka stipendium 2018

 

Utbildningsstöd och resestipendier 2018

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för
studerande ur följande stiftelser:

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond – Disponibla medel: 50 000 kronor
Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond – Disponibla medel: 135 000 kronor
Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond – Disponibla medel: 70 000 kronor
Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond – Disponibla medel: 340 000 kronor
Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond – Disponibla medel: 65 000 kronor

Sök senast den 1 juni 2018

Utlysning 1 juni 2018 AÖS-CEL-CGJ-JMS-NAS

 

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

 

Nextory, Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

För att få stipendiet behöver du bidra med nytänkande kring digitalisering och läsande, i huvudsak runt e böcker och ljudböcker online och i appar. Stipendie på 15 000kr

 

EF Education 

Stipendiet heter Overcoming och kommer att gå till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD.  Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London. Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse av hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa.

 

European Funding Guide

Vill du uppfylla dina drömmar? Spela bara in din idé och delta i det nya
stipendieprogrammet ”Driftigstipendiet” Vinnarna får dela på 126 000 kr.

 

Hans Werthén Fonden

 Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

 Stipendiet är på mellan 100 – 200 tusen kronor. Stipendiaten ska vara mellan 25-35 år, ha lägst en akademisk grundexamen men gärna doktorsexamen. Denna ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande erfarenheter från näringslivet.

Har du ett stipendier du vill ska synas på den här sidan? Kontakta oss på studentkaren@sks.miun.se

Källakademin – Akademin för de friska källorna

Källakademin utlyser stipendier för två studenter att delta i årets exkursion till Öland och östra Småland den 18-20 maj 2018.
Stipendierna vänder sig till studenter med
• Humanistisk inriktning (exempelvis historia, konst, musik, etnologi)
• Naturvetenskaplig inriktning

 

John Rettings Resestipendiefond, Gefle Köpmannaföreningens Stipendiefond, Sven, Ernst och Jacob Engwalls Stipendiefond samt Gästriklandsfonden

Stipendierna riktar sig till yngre personer som är född eller uppväxt i Gävle/Gästrikland som söker stipendier för utlandsstudier eller utlandspraktik med ämnesområde med anknytning till handel och industri. Mer info på resestipendier eller mellansvenskahandelskammaren

 

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker

Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i form av e-böcker och ljudböcker. Vi vill att alla ska kunna läsa genom att få tillgång till ett digitalt bibliotek av e-böcker och ljudböcker.
Därför kan du som student få ett stipendium på 15 000 kr. För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.

 

Ansökan om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 10 000 kronor

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Sista dag att söka 2018 års stipendium är den 15 augusti 2018.

 

AER Youth Summer Academy 2018
Region Västernorrland är medlem i den europeiska organisationen Assembly of European Regions (AER), som varje sommar arrangerar AER Youth Summer Academy. Region Västernorrland  utlyser stipendium som bekostar två ungdomars deltagande i AER:s sommarakademi 2018. Årets sommarakademi kommer att arrangeras i Maramures region, i Rumänien med temat: ”Kulturarv  för regional attraktivitet”, vilket sammanfaller med det europeiska året för kulturarv. Sommarakademin, med program och aktiviteter, pågår 6-10 augusti 2018. Delegater kommer att dela  erfarenheter om hur kulturarvet bidrar till vitaliteten och utveckling av deras region. Genom interaktiva workshops ska deltagare utforska kulturarvets betydelse för regionalpolitiken och hur  kulturarvet kan bidra till regionernas attraktivitet för människor att arbeta och leva i eller att besöka.