Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Styrdokument

Stadga

Stadga 110518

Policy

Samlat policydokument.

Policy 10 – Äskningar

Arbetsordning

Arbetsordning Ledningsutskott

Arbetsordning Sektioner

Regler 

Regler för inköp, fakturering och utlägg

Reglemente

REGLEMENTE 01 Studentpolitiskt ledningssystem

REGLEMENTE 02 Styrdokument för SKS organisation

REGLEMENTE 03 Ekonomisk arbetsordning för SKS

REGLEMENTE 04 Arbetsordning för verksamhetsrevisor

REGLEMENTE 05 Valberedningens arbetsbeskrivning

REGLEMENTE 06 Valförfarande

REGLEMENTE 07 Arbetsbeskrivning kårordförande

REGLEMENTE 08 Arbetsbeskrivning vice kårordförande

REGLEMENTE 09 Arbetsbeskrivning styrelsen

REGLEMENTE 10 Utbildningspolitiskt program

REGLEMENTE 11 Internationellt åsiktsprogram

REGLEMENTE 12 Studiesocialt åsiktsprogram

REGLEMENTE 13 Studentkårens medier