Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kompletterande handlingar till SKS Årsmöte

Nedan hittar du en  reviderad dagordning samt kompletterande handlingar till Studentkårens årsmöte.

Dagordning – Kårmöte 2017-05-24 (1)

Bilaga 8 – Motion SKS PR_Marknadsföringsbudget 2017 (1)

Bilaga 9 – Motion rörande namnbyte av SSKABs verksamhet Grönborg – på Hörnet

Bilaga 10 – Verksamhetsberättelse 2016-2017