Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Handlingar till Studentkårens Årsmöte

Nedan hittar du handlingarna till Sundsvalls Studentkårs årsmöte den 24 maj kl 17.00.

Dagordning – Kårmöte 2017-05-24

Bilaga 1 – Procedurregler för SKS kårmöten (1) Bilaga 2 – Protokoll från 2017-03-29

Bilaga 2 – Protokoll från 2017-03-29

Bilaga 3 – Medlemsavgift HT2017-HT2018

Bilaga 4 – Ersättning av styrelseledamöter och kåraktiva

Bilaga 5 – SKS logotyp ändring

Bilaga 6 – Överlämning av SAAM till Mittuniversitetet

Bilaga 7 – Kårmedlemskap till studenter vid Vuxenutbildning

Bilaga 8 – Motion SKS PR_Marknadsföringsbudget 2017