Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Inbjudan till Studentkårens Årsmöte 2017

Välkommen på Studentkårens Årsmöte
***** English text follows *****

Hej,

Studentkåren i Sundsvall bjuder härmed in dig till kommande årsmöte. Mötet arrangeras för att du ska få en inblick i vad studentkåren gör för dig här i Sundsvall och för att ta emot din feedback kring vad vi bör arbeta med.

Årsmötet är ett tillfälle att välja nya ledamöter samt presidium för att styra verksamheten under studieår 2017-18. Vi letar alltid efter nyfikna, drivna och engagerade studenter som vill vara med och göra skillnad i studentlivet här i Sundsvall.

Vi hoppas att du kommer till vårt årsmöte onsdagen den 24:e maj kl. 17.00 vid mötesrummet “Apelsinlemonad” på vån 2, Grönborg.

Nomineringar till följande poster ska skickas till valberedningen@sks.miun.se senast fredag den 12:e maj.

  • Ordförande (heltid med arvode)
  • Vice-ordförande (heltid med arvode)
  • Styrelse ledamöter för SKS (deltid med mötesarvode)
  • Ordförande för Doktorand Utskott (deltid, frivilligt)
  • Vice-ordförande för Doktorands Utskott (deltid, frivilligt)

Motioner till mötet skall skickas till vice@sks.miun.se och vara oss tillhanda senast söndag den 14:e maj. Dagordningen för mötet kommer att publiceras vid http://sks.miun.se onsdag den 17:e maj.

För alla övriga frågor kring mötet eller studentkåren, vänligen kontakta oss på studentkaren@sks.miun.se

Varmt välkommen!

 

Welcome to the Student Union’s Annual Meeting
Hello,

Student Union in Sundsvall hereby invites you to join us at the upcoming annual meeting, Wednesday 24th of May at 5pm. The meeting will be held at “Apelsinlemonad” room, 2nd floor, Grönborg.

During the meeting, you will have the opportunity to learn more about the student unions’ works for the students and to help us with your feedbacks and comments. This meeting is also an opportunity to elect new members for the board and the presidium or even be a part of the students’ union board yourself.

We hope to see you at our upcoming meeting.

Nominations for the following posts should be sent to valberedningen@sks.miun.se not later than Friday 12th of May.

  • Chairman (full-time with reimbursement)
  • Vice-chairman (full-time with reimbursement)
  • Board member for SKS (part-time with attendance reimbursement)
  • Chairman for PhD committee (part-time, voluntary)
  • Vice-chairman for PhD committee (part-time, voluntary)

Motions for the upcoming meeting shall be sent to vice@sks.miun.se not later than Sunday 14th of May. The meeting agenda will be published on http://sks.miun.se on Wednesday 17th of May.

For further questions regarding the meeting or the student union, contact us at studentkaren@sks.miun.se

Welcome!