Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Handlingar till terminsmötet den 29 mars

Här hittar du handlingarna till terminsmötet den 29 mars 2017

Dagordning – Kårmöte 2017-03-29

Bilaga 1 – Procedurregler för SKS kårmöten

Bilaga 2 – Protokoll 20160525

Bilaga 3 – Budget SKS 2017

Bilaga 4 – Bolagsordning för SSKAB

Bilaga 5 – Processförfarande för tillsättning av förtroendevalda inom SSKAB

Bilaga 6 – Mandat till SKS styrelse att tillsätta styrelse för SSKAB

Bilaga 7 – Motion SKS PR_Marknadsföringsbudget 2017

Bilaga 8 – Arvode förhöjning för vice ordförande

Bilaga 9 – Årsredovisning_2016