Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Stipendier

Medlem i Studentkåren?!
Nu är det dags att ansöka om stipendier.
Information och ansökningsblanketter hittar ni i servicecenter, alternativt under fliken stipendier eller här: https://goo.gl/iYCdYB

———-

Are you member of the student union? Now is the time to apply for scholarships! Information and application is available in the service centre and online: https://goo.gl/M4UZeV