Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kallelse till Extra Medlemsmöte / Invitation to extra members meeting

Kallelse till Extra Medlemsmöte
Kårstyrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte.
Datum: onsdag 2016-10-19, kl. 18.00
Plats: Mittuniversitetet Campus Sundsvall, Sal. O-111

Ärenden som kommer hanteras under mötet:
* Godkännande av protokollet för ordinarie bolagsstämma vid Sundsvalls Studenters Kårhus AB (SSKAB).
* Framläggande av potentiella kandidater för nya styrelseledamöter i SSKAB.

Handlingarna kommer att publiceras den 2016-10-10
Alla medlemmar är välkomna.

Vid frågor, ring eller maila vice-ordförande, Reza Moossavi.
Mail: vice@sks.miun.se
Tel: 070 716 68 31

 

Invitation to extra members meeting
Student Union Board convenes an extra members meeting.
Date: Wednesday, 2016-10-19, at 18:00.
Location: Mid Sweden University, Campus Sundsvall, Sal. O-111

The issues that will be handled during the meeting:
* Approval of the protocol of the annual shareholders’ meeting in Sundsvalls Studenters Kårhus AB (SSKAB).
* Presentation of the potential candidates for new board of SSKAB.

The documents will be posted on 2016-10-10
All members are welcome.

For questions, call or email the vice-chairman Reza Moossavi.
Mail: vice@sks.miun.se
Tel: 070 716 68 31