Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Årsmöte 2016

Kallelse till SKS årsmöte 2016


Datum: 25/5
Tid: 19:00
Plats: Sal VE Kårhuset

Motioner skall vara Studentkåren tillhanda senast 11/5
Motioner skickas till ordf@sks.miun.se

Nomineringar skall vara Studentkåren tillhanda senast 15/5
Nomineringar skickas till valberedningen@sks.miun.se

Dagordningen kommer finnas tillhanda senast 18/5
Dagordningen publiceras på sks.miun.se