Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Introduktionsveckorna Hösten2015

Studentkåren och Mittuniversitet anordnar i samarbete introduktionsaktiviteter
på campus, det schemat hittar du här.

Dessutom anordnar Studentkåren i samarbete med linjeföreningarna
studiesociala välkomstaktiviteter. Det finns ett gemensamt schema som alla följer.
Det hittar du här nedanför.
Information om vilken linjeförening du tillhör och kontaktuppgifter till dem
hittar du under Linjeföreningarna.

Schema Insparken Hösten 2015 – Sundsvall