Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kallelse till SKS årsmöte 2015

Datum: 20/5
Tid: 19:00
Plats: Sal VE Kårhuset

Motioner skall vara Studentkåren tillhanda senast 7/5
Motioner skickas till ordf@sks.miun.se

Nomineringar skall vara Studentkåren tillhanda senast 10/5
Nomineringar skickas till valberedningen@sks.miun.se

Dagordningen kommer finnas tillhanda senast 13/5
Dagordningen publiceras på sks.miun.se