Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Studentkårens närvaro i Härnösand

Den 17:e juni 2014 beslutades det att Härnösands studentkår, på inkommen begäran, fick sin status som officiellt erkänd studentkår för campus Härnösand hävd (Diarienummer MIUN 2014/1114). Detta kom sig av att kåren förklarades för upplöst den 29:e maj.

I och med detta inkom Studentkåren i Sundsvall med en ansökan om att, under den period som återstår under Mittuniversitetets omlokaliseringsprojekt, bli beviljad kårstatus även för Campus Härnösand, i hopp om att i bästa möjliga mån kunna bibehålla det studentfackliga arbetet på campus.

Under hösten 2014 har Studentkåren i Sundsvall som mål att återkommande kunna träffa såväl studenter som personal för att föra en dialog om vilka frågor som bör ges prioritet under perioden. Vi kommer därefter att, efter förmåga, agera därefter och hoppas på ett gott samarbete.

För frågor och funderingar: Hör av er till ordförande Joachim Sjövall eller vice ordförande Rickard Läth på 0707166830, respektive 0707166831