Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kallelse till extra kårmöte den 7 september 2018 klockan 15.15

Hej!

Studentkåren i Sundsvall kallar härmed medlemmarna till extra kårmöte på fredag den 7 september 2018 klockan 15:15. Plats för mötet är Grönborgs konferenslokal Sockerdricka på Storgatan 73.

Vid mötet behandlas fyllnadsval till studentkårsstyrelsen samt ändring av datum för kommande planerade kår- och årsmöten. Handlingar publiceras på Studentkårens webbplats och i de sociala medie-kanaler som vi har aktiva.

Extra kårmöte 180907
Med vänliga hälsningar,

Studentkåren i Sundsvall