Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Medelpads Nation

Vi vill härmed informera att Joachim Sjövall har sagt upp sig från sitt uppdrag som VD för Medelpads Nation/Restaurangen i Grönborg.
Joachim har per den 27 april frånsagt sig det löpande ansvar för förvaltningen av bolaget och kommer ägna sin resterande tid åt överlämning.
Planen är att inleda en rekryteringsprocess där en ny VD kan installeras under sommaren. Fram tills dess kommer Agneta Lindholm, tidigare restaurangchef att tjänstgöra som tf. VD utöver hennes tidigare arbetsuppgifter. Den verksamhet som relaterar till studentverksamhet och baren kommer tills vidare skötas av Sabina Karlsson, student, tillsammans med SSKAB styrelse.

På allas vägnar så vill vi i Studentkåren i Sundsvall, Sundsvalls Studenters Kårhus AB och alla studenters vägnar rikta ett massivt tack till Joachim Sjövall, som i över 8 år aktivt arbetat till att förbättra studentlivet och förbättra Sundsvall som studentstad. Det finns få personer som så starkt förtjänar sitt hedersmedlemskap i Studentkåren!