Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Extrainsatt Bolagsstämma

Sundsvalls Studenters Kårhus AB är i behov av att fylla styrelsen. Vi kallar därmed till en extrainsatt bolagsstämma där alla medlemmar i Studentkåren har närvarorätt.

Vi håller i vanlig ordning till i Apelsinlemonad, hus Grönborg våning 2 och mötet sker mellan 11:00 och 13:00 den 27 april.