Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kårmöte

Den 21/2 kl 17:00 i Sockerdricka, Grönborgs är det Kårmöte!

Hej alla medlemmar!
Nu i februari så har Studentkåren i Sundsvall Kårmöte!
Bilagor skickas ut 14 februari!
Motionsstopp den 14 februari! Skicka Motioner till ordf@sks.miun.se

Här kommer vi bland annat besluta om:
– generaler
– sektioner
– stadga
– verksamhetsplan
– budget
– fyllnadsval till SKS styrelse

Det kommer vara både föranmäld kandidatur och öppen nominering vid mötet!
Handlingar skickas ut 14 februari!
Motionsstopp den 14 februari! Skicka Motioner till ordf@sks.miun.se