Organisation

Här följer en kort beskrivning av hur Studentkåren i Sundsvall är uppbyggd och hur du som student kan gå till väga får att vara med och påverka. Söker du en mer detaljerad beskrivning har du möjlighet att ta del av våra officiella dokument.

Kårmöte

Kårmöte är kårens högsta beslutande organ. Man kan likna kårmöte vid ett årsmöte, men ett årsmöte som sammanträder fyra gånger per år. Kårmötet fattar beslut om studentkårens stadgar, policys och kårens politiska åsikter. En gång per år antar kårmötet studentkårens verksamhetsplan. Den fastställer vilken verksamhet som styrelsen ska bedriva under året. Kårmötet väljer även Studentkåren i Sundsvalls valberedning och revisorer. Det är också denna församling som utser en styrelse.

Styrelsen

Kårstyrelsen är Studentkåren i Sundsvalls verkställande organ. Mellan kårmötena är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Kårstyrelsens uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som beslutats av kårmötet. Kårstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska hantering i form av budgetering och budgetuppföljning. Politiska frågor som är för akuta för att behandlas av kårmötet tas om hand av kårstyrelsen. I kårstyrelsen kan det sitta max 11 (tretton) ledamöter varav en är ordförande och en är vice ordförande. Kårstyrelsen sammanträder en gång varje månad.

Utskott

Utskotten är de grupperingar inom Studentkåren i Sundsvall som utför kårens verksamhet rent praktiskt. De har till uppgift att ansvara för en viss del av kårens verksamhet. Exempelvis ansvarar internationella utskottet för att internationella och utbytesstudenter får en bra studietid i Sundsvall.  Utskotten ansvarar endast inför kårstyrelsen.

Föreningar

En förening inom Studentkåren i Sundsvall bedriver bra verksamhet för studenterna. Föreningarna bestämmer själva över sitt eget syfte och sin egen verksamhet. De enda kraven som ställs på föreningarna är att de ska fungera demokratiskt och följa Studentkåren i Sundsvalls principbeslut. I utbyte får föreningen ekonomisk och administrativ hjälp samt tillgång till kårens centrala stödfunktioner och tillgång till Studentkåren i Sundsvalls varumärke. En förening kan pyssla med i princip vilken verksamhet som helst så länge den är till nytta för studenterna. Alla föreningar på Mittuniversitetet i Sundsvall är inte en del av studentkåren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *