Kårhus

Sundsvalls studenters kårhus AB stod fram till och med januari 2019 för den verksamhet som Studentkåren bedrev i form utav ett kårhus. Tyvärr tvingandes vi den 25 januari 2019 att försätta verksamheten i konkurs och därför har Studentkåren i Sundsvall för närvarande ingen pågående festverksamhet i egen regi. Istället arrangeras fristående initiativ genom samarbeten med olika enskilda restauranger och pubar i närområdet. Det mesta hanteras direkt av våra samarbetsföreningar och information om när något är på gång hittas på deras respektive Facebook eller annan vald informationskanal.

Den 24 augusti 2019, då den här texten skrivs, så finns inga förutsättningar för Studentkåren i Sundsvall att återstarta en egen verksamhet. Istället tittar vi på möjligheten att erbjuda ny och varierat utbud av aktiviteter som ska kunna skapa ett stort värde i ditt medlemskap. Vi hoppas på att kunna presentera sådana idéer så snart som möjligt. Tills dess så möjliggör ditt medlemskap att vi har möjlighet att fortsätta utveckla oss som studentkår och representera dig för en utbildning med hög kvalitet.

Vi ber er observera att byggnaden som heter ”KÅRHUSET” på Köpmangatan i Sundsvall är en gammal fastighet där vi inte haft verksamhet sedan 2016. Sundsvalls kommun är ansvariga för att ta ner skylten men har valt att inte göra så trots önskemål från Studentkåren i Sundsvall