Tidigare tentamen

Sent 2018 övergick Studentkåren i Sundsvall till en temporär webbplats då vi såg att den gamla plattformen hade så pass stora brister att det inte gick att fortsätta. I samband med detta så togs också ett beslut att ta bort tillhandahållandet av gamla tentamen för Mittuniversitetets kurs- och programutbud. Det beslutet grundar sig främst på att publiceringsverktyget inte fungera tillsammans med de senaste versionerna av WordPress och att vi ser att utvecklingskostnaden för att lösa problemet blir högre än vad vi kan motivera utifrån gällande ekonomiska ramar. Därför hänvisar vi istället dessa frågor direkt till Mittuniversitetet, som planerar att göra en lösning.

Tidigare tentamen som ägt rum i Mittuniversitetets regi anses enligt lag som en allmän handling. Det innebär att den kan begäras ut från Mittuniversitetets avdelningar eller kursansvariga med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 – 18 §§. En sådan begäran ska hanteras skyndsamt så snart den har kommit lärosätet tillhanda. Med skyndsamt avses i regel inom en arbetsdag, se bland annat JO 4209-09 och JO 5308-11.

Om du inte känner till vem som är ansvarig vid din avdelning, eller för din kurs, så kan du kontakta Mittuniversitetets Servicecenter på 010-142 80 00 så hjälper dem dig gärna att komma i kontakt med kursansvarig eller din avdelningssekretare.

I förekommande fall så finns det möjlighet att hitta vissa gamla tentamen hos Studentkåren i Östersund, http://www.studentostersund.se/utbildning/gamla-tentor.

Tänk på att vara ute i god tid även om din begäran ska hanteras skyndsamt.