Tidigare tentamen

I samband med att Studentkåren i Sundsvall valde att övergå till en temporär webbplats så har också möjligheten att ta del av tidigare tentamen via vår webbplats försvunnit. Vi beklagar detta men vi kunde inte finna en tillräckligt hållbar lösning som fungerar tillsammans med den nya plattformen. Tills att detta är åtgärdat kommer studenter att behöva begära ut tidigare tentamen från sin institution.

Tidigare tentamen som ägt rum i Mittuniversitetets regi anses enligt lag som en allmän handling. Det innebär att den kan begäras ut från Mittuniversitetets avdelningar eller kursansvariga med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 – 18 §§. En sådan begäran ska hanteras skyndsamt så snart den har kommit lärosätet tillhanda. Med skyndsamt avses i regel inom en arbetsdag, se bland annat JO 4209-09 och JO 5308-11.

Om du inte känner till vem som är ansvarig vid din avdelning, eller för din kurs, så kan du kontakta Mittuniversitetets Servicecenter på 010-142 80 00 så hjälper dem dig gärna att komma i kontakt med kursansvarig eller din avdelningssekretare.

I förekommande fall så finns det möjlighet att hitta vissa gamla tentamen hos Studentkåren i Östersund, http://www.studentostersund.se/utbildning/gamla-tentor.

Tänk på att vara ute i god tid även om din begäran ska hanteras skyndsamt.