Tidigare tentamen

Vill du ha tag på gamla tentamen? Studentkårens arbete med att tillgängliggöra fler tentamen för alla studenter är nu i mål. Mittuniversitetet kommer att publicera, och löpande uppdatera, gamla tentamen här: www.miun.se/gamlatentor

Om det är någon tentamen som du saknar på den sidan, eller om du vill ha ut en tentamen med tillhörande svar – se informationen nedan.

——————————————————————————————————————–

Tidigare tentamen som ägt rum i Mittuniversitetets regi anses enligt lag som en allmän handling. Det innebär att den kan begäras ut från Mittuniversitetets avdelningar eller kursansvariga med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 – 18 §§. En sådan begäran ska hanteras skyndsamt så snart den har kommit lärosätet tillhanda. Med skyndsamt avses i regel inom en arbetsdag, se bland annat JO 4209-09 och JO 5308-11.

Om du inte känner till vem som är ansvarig vid din avdelning, eller för din kurs, så kan du kontakta Mittuniversitetets Servicecenter på 010-142 80 00 så hjälper dem dig gärna att komma i kontakt med kursansvarig eller din avdelningssekretare.

Tänk på att vara ute i god tid även om din begäran ska hanteras skyndsamt.