Styrelsen

Studentkårens styrelse är organisationens verkställande organ och har främst i uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som beslutats av kårmötet. Studentkårens ordförande är ytterst ansvarig för studentkårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Vice ordförande har särskilt ansvar för studiefackligt arbete och studiesociala frågor.

Styrelsen ansvarar för att studentkårens löpande verksamhet fungerar som den ska och mellan kårmötens sammanträden är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Det är vår skyldighet att se till att du som student vid Mittuniversitetet i Sundsvall trivs i alla tänkbara lägen och att du har en fungerande studentkårverksamhet att vända dig till ifall detta skulle behövas. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Kårstyrelsens sammansättning från och med 2018-09-24

Tobias Schelin, ordförande
ordf@sks.miun.se
Caroline Wendle, vice ordförande
vice@sks.miun.se
Valentina Gauci
valentina.gauci@sks.miun.se
Seamus Taylor
seamus.taylor@sks.miun.se
Rebecka Mc’Neill
rebecka.mc.neill@sks.miun.se
Mathias Persson
mathias.persson@sks.miun.se
Martin Sunnälv Persson
martin.sunnalv.persson@sks.miun.se
Marcus Alexisson
marcus.alexisson@sks.miun.se
Viktor Zhang
viktor.zhang@sks.miun.se
Pistis Muya
pistis.muya@sks.miun.se
Johan Valdemarsson
johan.valdemarsson@sks.miun.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *